Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Imaginea şi sunetul

Imaginea şi sunetul sunt întrerupte de zgomot când vizionaţi un film la calculator. • La redarea directă a unui film de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe calculator cu ajutorul aplicaţiei “PMB”, apoi redaţi-l. După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “PMB” nu porneşte automat. • Realizaţi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pag. 147). Card de memorie Nu puteţi introduce un card de memorie în aparat. • Poziţia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greşită. Introduceţi corect memoria în camera foto. Nu puteţi înregistra pe un card de memorie. • Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi imaginile ce nu vă interesează (pag. 27, 84). • Aţi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat. Aţi formatat din greşeală cardul de memorie. • Prin formatare sunt şterse toate informaţiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteţi recupera. Imprimare Nu puteţi imprima imaginile. • Imaginile RAW nu pot fi imprimate. Pentru a imprima astfel de imagini, trebuie, mai întâi, să le convertiţi în imagini JPEG cu ajutorul aplicaţiei “Image Data Converter SR” de pe discul CD- ROM furnizat. Culorile care apar în imagine sunt inadecvate. • Când imprimaţi imagini înregistrate în modul Adobe RGB folosind o imprimantă sRGB care nu este compatibilă cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21 sau variante ulterioare), fotografiile sunt tipărite la o intensitate de culoare mai scăzută. Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate. • În funcţie de imprimantă, marginile din stânga, din dreapta, de sus şi de jos ale imaginii pot fi eliminate. Mai ales în cazul imprimării unei imagini înregistrate în modul [16:9], marginile laterale ale acesteia pot fi tăiate. • Când imprimaţi imagini folosind propria imprimantă, anulaţi reglajele trimming (păstrare zonă mărită) sau borderless (fără margini). Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă aceasta beneficiază sau nu de aceste funcţii. • Când imprimaţi imaginile la un magazin specializat, întrebaţi personalul acestuia dacă poate imprima fotografiile fără a elimina ambele margini. Nu puteţi imprima imaginile cu dată. • Folosind “PMB”, puteţi imprima imaginile cu dată. • Când imprimaţi imagini la un magazin specializat, fotografiile pot fi imprimate cu dată dacă solicitaţi aceasta. 154

• Această cameră foto nu beneficiază de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Totuşi, deoarece imaginile înregistate cu dată includ informaţii temporale între celelalte date, aveţi posibilitatea de a suprapune data pe fotografii în cazul în care imprimanta sau aplicaţia software pot recunoaşte informaţii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau pe cel al software-ului. Altele Lentilele sunt aburite. • A condensat umezeală pe lentile. Opriţi camera foto şi lăsaţi-o circa o oră înainte de a încerca să o mai folosiţi. Când porniţi camera este afişat mesajul “Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/ oră). • Camera nu a fost utilizată o perioadă de timp, fiind lăsată cu un acumulator slab încărcat sau fără acumulator. Încărcaţi acumulatorul şi potriviţi din nou data (pag. 117). Dacă mesajul apare de fiecare dată când este încărcat acumulatorul, este posibil ca bateria reîncărcabilă să se fi uzat. Consultaţi dealer-ul dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat. Numărul de imagini care pot fi înregistrate nu descreşte sau descreşte din doi în doi. • Aceasta se datorează faptului că raportul de compresie şi dimensiunea imaginii după comprimare se modifică în funcţie de imagine când înregistraţi imagini JPEG. Reglajul este iniţializat fără să se fi efectuat o operaţie de iniţializare. • Acumulatorul a fost demontat când comutatorul de alimentare este în poziţia ON (pornit). Când demontaţi acumulatorul, verificaţi mai întâi dacă acest comutator alimentare este pus în poziţia OFF şi dacă nu este aprins indicatorul luminos de acces. Camera nu funcţionează corespunzător. • Opriţi camera. Demontaţi şi apoi remontaţi acumulatorul. Dacă se încălzeşte camera, lăsaţi-o să se răcească înainte de a aplica procedura de corectare. • Dacă este utilizat un adaptor de c.a. (comercializat separat), decuplaţi conectorul de alimentare. Recuplaţi-l apoi şi porniţi din nou camera. Dacă, în continuare, camera nu funcţionează, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat. Pe ecranul LCD apare indicaţia “--E-”. • Scoateţi cardul de memorie, apoi reintroduceţi-l. Dacă această procedură nu face ca indicaţia să dispară de pe ecran, formataţi cardul de memorie (pag. 131). 155