Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Utilizarea "BRAVIA" Sync

Utilizarea "BRAVIA" Sync Conectând camera la un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu HDMI (comercializat separat), puteţi acţiona camera cu ajutorul telecomenzii TV. 1 Conectaţi un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync la camera dvs. Intrarea este comutată automat şi imaginea înregistrată cu camera apare pe ecranul televizorului. 2 Apăsaţi butonul SYNC MENU al telecomenzii TV. 3 Acţionaţi camera cu butoanele telecomenzii TV. Element Prezentare de imagini Redare 1 imagine Selectare fotografie/ film Index imagini Selectare director Selectare dată Ştergere Operaţie Imaginile sunt redate automat. Se revine la afişarea unei singure imagini pe ecran. Se selectează dacă să fie redate fotografii sau filme. Se trecere la interfaţa cu indexul imaginilor. Este selectat directorul din care să fie redate imaginile. Este selectată data corespunzător căreia să fie redate filme. Sunt şterse imagini. Note : • Operaţiile disponibile sunt restricţionate când camera este conectată la un televizor prin cablul HDMI. • Operaţiile din Meniul SYNC sunt disponibile numai al televizoarele care acceptă "BRAVIA" Sync. Aceste operaţii diferă în funcţie de televizorul conectat. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului. • Dacă această cameră efectuează operaţii care nu sunt necesare, ca răspuns la acţionarea telecomenzii TV, când camera este cuplată prin intermediul unei conexiuni HDMI, la un televizor fabricat de un alt producător, parcurgeţi următoarea procedură : [Meniu] T [Configurare] T [CTRL FOR HDMI] T [Dezactivat]. 140

Vizualizare 3D Pentru a vizualiza, pe ecranul unui televizor 3D, imagini panoramice 3D înregistrate cu această cameră, urmaţi procedura de mai jos. 1 Conectaţi camera la un televizor 3D prin intermediul unui cablu HDMI (comercializat separat). 2 Buton MENIU T [Redare] T [Vizualizare 3D] T [OK]. Imaginile panoramice 3D înregistrate cu această cameră apar pe ecranul televizorului. Când alegeţi una dintre variantele [Standard] sau [Lată], imaginile sunt baleiate când apăsaţi zona centrală a butonului de comandă. 1 Spre conectorul HDMI Cablu HDMI 2 Spre conectorul HDMI Note : • Când selectaţi opţiunea [Vizualizare 3D], sunt afişate numai imagini 3D. • Nu conectaţi camera şi echipamentul de redare folosind terminalele de ieşire. Când camera şi televizorul sunt conectate prin respectivele mufe, nu sunt redate imaginea şi sunetul. Totodată, o astfel de conexiune poate cauza probleme camerei şi/sau echipamentului conectat. • Această funcţie este posibil să nu acţioneze corespunzător în cazul anumitor televizoare. Spre exemplu, este posibil să nu puteţi afişa la televizor semnalul video transmis la ieşire în modul 3D sau să nu auziţi sonorul emis de acesta. • Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI. • Folosiţi un miniconector HDMI la un capăt (pentru cameră) şi un conector adecvat pentru televizor la celălalt capăt. z Pentru a viziona fotografi i la televizor Dacă selectaţi varianta [Vizualizare 3D], sunt afişate la televizor numai imagini 3D. Pentru a viziona şi fotografii obişnuite, apăsaţi partea de jos a butonului rotativ de comandă pentru a renunţa la folosirea opţiunii [Vizualizare 3D]. Pentru a reveni la vizualizarea de imagini 3D, apăsaţi din nou partea de jos a butonului rotativ de comandă. Pentru a afişa imagini în modul index, selectaţi [Meniu] T [Redare] T [Index imagini]. 141