Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n122 N ✍ Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším TV. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n123 N Ako pripojit’ kvalitné digitálne zvukové výstupné zariadenie medzi počítač a TV Navyše môžete pripojit’ kvalitný zosilňovač domáceho kina alebo iné zariadenia na dekódovanie priestorového zvuku medzi váš počítač a TV pomocou pripojenia HDMI. ! Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či medzi TV a zosilňovačom domáceho kina alebo dekodérom priestorového zvuku je nadviazané spojenie HDMI. Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 212). Keď používate výstupný port HDMI svojho počítača, vyberte režim SPEED alebo AUTO prepínačom výkonu. Informácie o výbere režimu nájdete v časti Voľba výkonnostného režimu (strana 133). 1 Zapnite TV a nastavte jeho vstup na HDMI. 2 Zapnite zosilňovač domáceho kina alebo dekodér priestorového zvuku a nastavte jeho vstup na vstup HDMI. 3 Jeden koniec kábla HDMI zapojte do vstupnej zásuvky na prijímači domáceho kina alebo dekodéri priestorového zvuku a druhý koniec zapojte do výstupnej zásuvky HDMI na počítači. ✍ Rozlíšenie pripojeného TV môžete nastavit’ z vášho počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 202). V prípade spojenia HDMI sa hlasitost’ dá nastavit’ iba prostredníctvom pripojeného zvukového zariadenia. Váš počítač nemá pod kontrolou výstupnú hlasitost’ žiadnych pripojených zariadení.