Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 16 N Spodná strana A Vetracie otvory B Kryt konektora replikátora portov (strana 107) C Kryt priestoru s pamät’ovými modulmi (strana 148)

Začíname > O kontrolných svetlách n 17 N O kontrolných svetlách Počítač je vybavený nasledujúcimi kontrolnými svetlami: Kontrolné svetlo Funkcie Napájanie 1 Kým je počítač v normálnom režime, svieti zelenou farbou, keď je počítač v režime spánku, pomaly bliká oranžovou farbou a keď je počítač v režime dlhodobého spánku alebo vypnutý, je zhasnuté. Nabíjanie Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 24). Vstavaná kamera MOTION EYE Svieti počas používania vstavanej kamery. Prístup k médiu Svieti počas prístupu k údajom na pamät’ovej karte, ako „Memory Stick“ a pamät’ová karta SD. (Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, pamät’ová karta sa nepoužíva. Režim AUTO Rozsvieti sa, keď je počítač v režime AUTO na poskytnutie optimálneho výkonu. Režim STAMINA Rozsvieti sa, keď je počítač v režime STAMINA kvôli šetreniu batérie. Režim SPEED Rozsvieti sa, keď je počítač v režime SPEED na poskytnutie vyššieho výkonu. Disková mechanika Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS * Iba vybrané modely. Rozsvieti sa počas prístupu k údajom na zabudovanom pamät’ovom zariadení alebo počas používania optickej diskovej mechaniky * . Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte. Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická klávesnica vypne. Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, numerická klávesnica nie je aktívna. Po stlačení klávesu Caps Lock píšete veľké písmená. Keď toto kontrolné svetlo svieti a stlačíte kláves Shift, píšete malé písmená. Ďalším stlačením klávesu kontrolné svetlo vypnete. Po zhasnutí kontrolného svetla Caps lock sa obnoví normálne písanie. Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí kontrolného svetla Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami. Svieti, keď je aktivovaná aspoň jedna bezdrôtová voliteľná funkcia.

 • Page 1 and 2: N Príručka používateľa Osobný
 • Page 3 and 4: n 3 N Rozšírenie vášho počíta
 • Page 5 and 6: Pred použitím > Vyhľadajte viac
 • Page 7 and 8: Pred použitím > Vyhľadajte viac
 • Page 9 and 10: Pred použitím > Ergonomické zret
 • Page 11 and 12: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 13 and 14: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 15: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 19 and 20: Začíname > Pripojenie napájacieh
 • Page 21 and 22: Začíname > Používanie batérie
 • Page 23 and 24: Začíname > Používanie batérie
 • Page 25 and 26: Začíname > Používanie batérie
 • Page 27 and 28: Začíname > Používanie batérie
 • Page 29 and 30: Začíname > Používanie režimov
 • Page 31 and 32: Začíname > Udržiavanie počíta
 • Page 33 and 34: Začíname > Udržiavanie počíta
 • Page 35 and 36: Používanie vášho počítača VA
 • Page 37 and 38: Používanie vášho počítača VA
 • Page 39 and 40: Používanie vášho počítača VA
 • Page 41 and 42: Používanie vášho počítača VA
 • Page 43 and 44: Používanie vášho počítača VA
 • Page 45 and 46: Používanie vášho počítača VA
 • Page 47 and 48: Používanie vášho počítača VA
 • Page 49 and 50: Používanie vášho počítača VA
 • Page 51 and 52: Používanie vášho počítača VA
 • Page 53 and 54: Používanie vášho počítača VA
 • Page 55 and 56: Používanie vášho počítača VA
 • Page 57 and 58: Používanie vášho počítača VA
 • Page 59 and 60: Používanie vášho počítača VA
 • Page 61 and 62: Používanie vášho počítača VA
 • Page 63 and 64: Používanie vášho počítača VA
 • Page 65 and 66: Používanie vášho počítača VA
 • Page 67 and 68:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 69 and 70:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 71 and 72:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 73 and 74:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 75 and 76:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 77 and 78:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 79 and 80:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 81 and 82:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 83 and 84:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 85 and 86:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 87 and 88:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 89 and 90:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 91 and 92:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 93 and 94:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 95 and 96:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 97 and 98:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 99 and 100:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 101 and 102:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 103 and 104:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 105 and 106:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 107 and 108:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 109 and 110:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 111 and 112:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 113 and 114:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 115 and 116:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 117 and 118:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 119 and 120:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 121 and 122:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 123 and 124:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 125 and 126:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 127 and 128:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 129 and 130:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 131 and 132:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 133 and 134:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 135 and 136:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 137 and 138:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 139 and 140:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 141 and 142:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 143 and 144:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 145 and 146:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 147 and 148:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 149 and 150:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 151 and 152:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 153 and 154:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 155 and 156:

  Preventívne opatrenia > Bezpečnos

 • Page 157 and 158:

  Preventívne opatrenia > Informáci

 • Page 159 and 160:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 161 and 162:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 163 and 164:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 165 and 166:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 167 and 168:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 169 and 170:

  Odstraňovanie porúch > n169 N Ods

 • Page 171 and 172:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 173 and 174:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 175 and 176:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 177 and 178:

  Odstraňovanie porúch > Aktualizá

 • Page 179 and 180:

  Odstraňovanie porúch > Obnovenie

 • Page 181 and 182:

  Odstraňovanie porúch > Batéria n

 • Page 183 and 184:

  Odstraňovanie porúch > Batéria n

 • Page 185 and 186:

  Odstraňovanie porúch > Vstavaná

 • Page 187 and 188:

  Odstraňovanie porúch > Siet’ (L

 • Page 189 and 190:

  Odstraňovanie porúch > Siet’ (L

 • Page 191 and 192:

  Odstraňovanie porúch > Technológ

 • Page 193 and 194:

  Odstraňovanie porúch > Technológ

 • Page 195 and 196:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 197 and 198:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 199 and 200:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 201 and 202:

  Odstraňovanie porúch > Displej n2

 • Page 203 and 204:

  Odstraňovanie porúch > Displej n2

 • Page 205 and 206:

  Odstraňovanie porúch > Mikrofón

 • Page 207 and 208:

  Odstraňovanie porúch > Reprodukto

 • Page 209 and 210:

  Odstraňovanie porúch > Klávesnic

 • Page 211 and 212:

  Odstraňovanie porúch > Audio/Vide

 • Page 213 and 214:

  Odstraňovanie porúch > Audio/Vide

 • Page 215 and 216:

  Odstraňovanie porúch > Periférne

 • Page 217 and 218:

  Obchodné značky > n217 N Obchodn

 • Page 219 and 220:

  Oznámenie > n219 N Oznámenie © 2