Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie VAIO Control Center n144 N Používanie VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovat’ k systémovým informáciám a špecifikovat’ preferencie pre správanie systému. Ako používat’ VAIO Control Center 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Zvoľte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia. 3 Po skončení kliknite na OK. Nastavenie požadovanej položky sa zmení. ✍ Ďalšie informácie o každej možnosti nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center. Ak otvoríte VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie VAIO Power Management n145 N Používanie VAIO Power Management Správa napájania vám umožňuje definovat’ plány napájania pri prevádzke zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spotrebu energie. Funkcia VAIO Power Management je pridaná k Možnosti napájania Windows. S touto softvérovou aplikáciou môžete vylepšit’ funkcie riadenia spotreby Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže batérie. Voľba plánu napájania Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje, ktorý druh napájania práve používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania. Ako zvolit’ plán napájania 1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania. 2 Zvoľte váš požadovaný plán napájania. Ako zmenit’ nastavenia plánu napájania 1 Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu vpravo od vášho požadovaného plánu napájania v okne Možnosti napájania. Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja. 2 Ak potrebujete zmenit’ rozšírené nastavenia, kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania a prejdite na krok 3. V opačnom prípade kliknite na Uložit’ zmeny. 3 Kliknite na záložku VAIO Power Management. Zmeňte nastavenia pre každú položku. 4 Kliknite na OK. ✍ Aktuálne nastavenie plánu napájania môžete skontrolovat’ pomocou VAIO Power Management Viewer v VAIO Control Center.