Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > n 34 N Používanie vášho počítača VAIO Táto kapitola popisuje, ako využit’ váš počítač VAIO na maximum. ❑ Používanie klávesnice (strana 35) ❑ Používanie dotykového panelu (strana 38) ❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (strana 39) ❑ Používanie vstavanej kamery (strana 40) ❑ Používanie optickej jednotky (strana 41) ❑ Používanie „Memory Stick“ (strana 49) ❑ Používanie iných modulov/pamät’ových kariet (strana 56) ❑ Používanie Internetu (strana 64) ❑ Používanie siete (LAN) (strana 65) ❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (strana 66) ❑ Používanie bezdrôtovej siete WAN (strana 71) ❑ Používanie funkcie Bluetooth (strana 75) ❑ Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 81) ❑ Používanie TPM (strana 88)

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 35 N Používanie klávesnice Vaša klávesnica je vybavená doplnkovými klávesmi, ktoré umožňujú vykonávanie špecifických úloh. Kombinácie a funkcie s klávesom Fn ✍ Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používat’ iba po úplnom nabehnutí operačného systému. Kombinácie/funkcia Fn + % (F2): vypnutie hlasu Fn + 2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu Fn + /T (F7): výstup na displej Funkcia Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá. Mení úroveň hlasitosti. Na zvýšenie hlasitosti stlačte klávesy Fn+F4 a potom M alebo ,, alebo stláčajte klávesy Fn+F4. Na zníženie hlasitosti stlačte klávesy Fn+F3 a potom m alebo