Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Používání sluchátek s potlačením hluku n104 N Použití funkce směrovost mikrofonu Vestavěný mikrofon snímá (stejně jako běžný mikrofon) zvuk prostředí ze všech směrů. Funkce směrovost mikrofonu (formování svazku) však může potlačit hluk prostředí a sejmout především váš hlas a zvuky přicházející z míst před a za vámi. Funkce směrovost mikrofonu se hodí, pokud budete chtít. aby zněl váš hlas čistě během rozhovoru, nebo pokud budete chtít použít sluchátka jako mikrofon k nahrávce svého hlasu nebo zvuků přicházejících z místa před vámi. Aktivace funkce směrovost mikrofonu 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu na hlavním panelu a vyberte Nastavení. ✍ Pokud se žádná ikona na panelu nezobrazí, nastavení upravte podle pokynů odstavce Co udělat, pokud se ikona a bublinová zpráva nezobrazí (str. 105). 2 Klikněte na záložku Microphone directivity a vyberte políčko Enable the microphone directivity function. 3 Klikněte na tlačítko OK. ! Pokud je hluk prostředí mimořádně hlasitý, efekt funkce směrovost mikrofonu se plně neprojeví nebo může úroveň hluku v krátkých intervalech kolísat.

Práce s periferními zařízeními > Používání sluchátek s potlačením hluku n105 N Co udělat, pokud se ikona a bublinová zpráva nezobrazí Pokud se ikona funkce potlačení hluku ( / ) a bublinová zpráva na hlavním panelu nezobrazí, nastavení funkce upravte. Jak zobrazit ikonu a a bublinovou zprávu 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Hardware a zvuk. 3 V nabídce Zvuk klikněte na položku Spravovat zvuková zařízení. 4 Na záložce Přehrávání poklepejte na ikonu reproduktorů nebo sluchátek. 5 Klepněte na záložku Rozšíření. 6 Klepnutím zaškrtněte políčko Noise Canceling Function a klepněte na Modify Settings. ✍ Pokud je zaškrtnuto políčko Zakázat všechna rozšíření, klepnutím zaškrtnutí zrušte. 7 Klepnutím zaškrtněte políčko Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray nebo Display a message when noise canceling headphones are connected. 8 Klikněte na tlačítko OK.