Views
3 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení replikátoru portů n106 N Připojení replikátoru portů Připojení volitelného replikátoru portů dovoluje k počítači připojovat periferní zařízení, např. tiskárnu a externí zobrazovací zařízení. Umístění konektorů na replikátoru ! Současné použití následujících portů není možné. - Výstupní konektor HDMI na počítači - Konektor DVI-D na replikátoru portů - Konektor MONITOR na replikátoru portů A Indikátor DC IN Svítí, jestliže je k replikátoru portů připojeno napájení. B Konektor DC IN (str. 18) C Porty USB *1 (str. 128) D Konektor DVI-D (str. 118) E Konektor MONITOR (str. 118) F Sít’ové konektory (LAN) *2 (str. 65) G Bezpečnostní otvor *1 *2 Vyhovuje standardu USB 2.0. Každý sít’ový port (LAN) na replikátoru portů je opatřen ochrannou nálepkou . Do sít’ového portu (LAN) zapojte kabel 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T. V případě použití nesprávného kabelu (např. telefonního) může dojít k elektrickému přepětí, které může způsobit poruchu, přehřátí nebo vznícení sít’ového portu (LAN).

Práce s periferními zařízeními > Připojení replikátoru portů n107 N Připojení počítače k replikátoru portů ! Před připojením počítače k k replikátoru portů nezapomeňte nainstalovat akumulátor. Připojení počítače k replikátoru portů ! Používejte adaptér střídavého napětí dodaný k replikátoru. Zkontrolujte, zda je počítač před připojením k replikátoru portů vypnutý. Zabráníte tak ztrátě neuložených dat. Počítač připojený k replikátoru portů nepřemíst’ujte. Mohlo by dojít k jeho odpojení a poškození obou zařízení. Jestliže je počítač připojen k replikátoru portů, konektor monitoru v počítači není přístupný. K připojení externího monitoru použijte konektor DVI-D nebo MONITOR na k replikátoru portů. 1 Od počítače odpojte všechna periferní zařízení a sít’ový adaptér. 2 Jeden konec napájecího kabelu (1) zapojte do sít’ového adaptéru (2) a druhý konec do sít’ové zásuvky. 3 Kabel připojený k sít’ovému adaptéru (2) zapojte do konektoru DC IN (3) na replikátoru portů (4).