Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 92 N ❑ ❑ ❑ ❑ Záložní soubor klíčů a certifikátů Výchozí název souboru: SpBackupArchive.xml Soubor zálohy PSD Výchozí název souboru: -Personal Secure Drive.fsb Soubor pro zálohování hesla vlastníka Výchozí název souboru: SpOwner_.tpm Soubor protokolu Výchozí název souboru: SpProtocol__..txt

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 93 N Konfigurace modulu TPM Chcete-li používat integrovaný modul TPM: 1 Zapněte funkci TPM na obrazovce nastavení systému BIOS. 2 Nainstalujte sadu Infineon TPM Professional Package. 3 Inicializujte a nakonfigurujte modul TPM. Zapnutí modulu TPM na obrazovce nastavení systému BIOS 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesou < nebo , vyberte záložku Security, klávesou M nebo m vyberte položku Change TPM State a poté stiskněte klávesu Enter. 4 Klávesou M nebo m vyberte možnost Enable a poté stiskněte Enter. 5 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a poté stiskněte klávesu Enter. 6 Po restartu systému vyberte v okně pro potvrzení příkaz Execute a poté stiskněte klávesu Enter. ✍ Funkci TPM můžete i vypnout a na obrazovce nastavení systému BIOS změnit její konfiguraci. ! Před zapnutím funkce TPM nezapomeňte nastavit heslo pro zapnutí, aby nebylo možné konfiguraci funkce TPM neoprávněně změnit. Je-li zapnut modul TPM, systém zobrazí logo VAIO až po bezpečnostních kontrolách při spuštění, které trvají určitou dobu. Po odstranění osvědčení TPM nebudete mít přístup k datům chráněným modulem TPM. Před smazáním konfigurace modulu TPM se ujistěte, že jste vytvořili záložní kopie dat chráněných modulem TPM.