Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Displej n202 N Proč obrazovka počítače nepřehrává video? ❑ ❑ Pokud je výstup zobrazení nasměrován na externí monitor a ten je odpojen, videozáznam nelze na obrazovce počítače přehrávat. Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Pokyny týkající se změny výstupu zobrazení naleznete v části Výběr režimu zobrazení (str. 124). Výstup zobrazení můžete změnit také stiskem kláves Fn+F7. Další informace najdete v kapitole Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 35). Videopamět’ počítače již možná nestačí pro zobrazování videozáznamů s vysokým rozlišením. V takovém případě rozlišení LCD obrazovky snižte. Chcete-li rozlišení obrazovky změnit, použijte tento postup: 1 Pravým tlačítkem myši klikněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Rozlišení obrazovky. 2 Klikněte na rozevírací seznam vedle Rozlišení. 3 Pohybem posuvníku nahoru nebo dolů rozlišení obrazovky zvýšíte nebo snížíte. ✍ Můžete zkontrolovat celkovou hodnotu dostupné grafické paměti a videopaměti. Pravým tlačítkem klikněte na plochu, vyberte Rozlišení obrazovky a klikněte na Upřesnit nastavení a na kartu Adaptér. Zobrazená hodnota se může od skutečné paměti vašeho počítače lišit. Co udělat, pokud je obrazovka tmavá? ❑ ❑ Chcete-li obrazovku rozjasnit, stiskněte kombinaci kláves Fn+F6. Při zablokování čidla intenzity osvětlení prostoru se obrazovka ztmaví. Ověřte si, zda není čidlo zablokované. Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý? Výstup zobrazení můžete změnit stiskem kláves Fn+F7. Další informace najdete v kapitole Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 35).

Řešení potíží > Displej n203 N Jak spustit Windows Aero? Chcete-li spustit Windows Aero, použijte tento postup: 1 Pravým tlačítkem myši klikněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit. 2 Z nabídky Motivy prostředí Aero vyberte požadované téma. Další informace o funkcích Windows Aero (např. Windows Flip 3D) vyhledejte v části Nápověda a podpora pro systém Windows.