Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n122 N ✍ Další informace o instalaci a používání najdete v příručce dodané k televizoru. Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n123 N Jak mezi počítač a televizor zapojit kvalitní digitální zvukové zařízení Prostřednictvím připojení HDMI lze mezi počítač a televizor připojit špičkový receiver domácího kina nebo dekodér prostorového zvuku. ! Před připojením zařízení k počítači se ujistěte, že mezi televizorem a receiverem domácího kina nebo dekodérem prostorového zvuku bylo nejprve vytvořeno připojení HDMI. Abyste ze zařízení připojeného do výstupního konektoru HDMI uslyšeli zvuk, musíte výstupní zvukové zařízení změnit. Podrobnosti viz Jak změnit výstupní zvukové zařízení? (str. 212). Pokud na svém počítači používáte výstupní konektor HDMI, vyberte pomocí přepínače režimu výkonu režim SPEED nebo AUTO. Volba režimu je popsána v části Volba režimu výkonu (str. 133). 1 Zapněte televizor a jeho vstup přepněte na HDMI. 2 Zapněte receiver domácího kina nebo dekodér prostorového zvuku a jeho vstup přepněte na HDMI. 3 Jeden konec kabelu HDMI zapojte do vstupního konektoru HDMI v receiveru domácího kina nebo dekodéru prostorového zvuku a druhý konec do výstupního konektoru HDMI v počítači. ✍ Pomocí počítače lze rozlišení připojeného televizoru změnit. Další informace najdete v kapitole Proč obrazovka počítače nepřehrává video? (str. 202). Při připojení HDMI lze hlasitost upravit pouze připojeným zvukovým zařízením. Váš počítač nemá nad nastavením hlasitosti připojených zařízení žádnou kontrolu.