Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání jiných modulů/pamět’ových karet n 58 N ✍ Pokud nelze modul do patice snadno vsunout, zlehka jej vyjměte a zkontrolujte, zda jej vkládáte ve správném směru. Používejte nejaktuálnější software ovladače od výrobce modulu ExpressCard.

Práce s počítačem VAIO > Používání jiných modulů/pamět’ových karet n 59 N Vyjmutí modulu ExpressCard ! Pokud modul ExpressCard nepoužíváte, vložte do jeho patice kryt, který ji chrání proti vniknutí nečistot. Před přemíst’ováním počítače nezapomeňte vložit do patice ExpressCard ochranný kryt. ✍ Kroky 1 až 4 můžete vynechat, pokud: – je váš počítač vypnutý. – na hlavním panelu není zobrazena ikona Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium. – hardware, který chcete odpojit, není zobrazen v okně Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium. 1 Vyhledejte patici ExpressCard. 2 Na hlavním panelu systému Windows klikněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium. 3 Vyberte hardware, který chcete odpojit. 4 Při vyjímání modulu ExpressCard postupujte podle zobrazených pokynů. 5 Modul ExpressCard zatlačte směrem do počítače tak, až vyskočí. 6 Opatrně jej uchopte a vytáhněte z patice.