Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Index al pieselor şi

Index al pieselor şi butoanelor Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze. Telecomanda 1 „THEATRE” (Teatru) (pag. 67) Trece în modul video optim pentru vizualizarea automată a filmelor. „ONE-TOUCH PLAY” (Redare cu o apăsare de buton) (pag. 38, 67) Prin simpla apăsare a acestui buton, se va porni televizorul, se va seta pe selector intrare BD/DVD, iar aparatul va începe redarea automată a unui disc. TV (pornit/standby) (pag. 72) P orneşte televizoru l sau îl trece în modul standby. (pornit/standby) (pag. 30, 31, 38, 54) Porneşte aparatul sau îl trece în modul standby. 2 „SLEEP” (Adormire) (pag. 74) Setează sleep timer-ul. „NIGHT” (Noapte) (pag. 52) Activează funcţia mod de noapte. „DYNAMIC BASS” (Bas dinamic) (pag. 52) Accentuează frecvenţele joase (başii). TV (pag. 72) Schimbă modul de operare a televizorului pentru telecomandă. 3 Butoane numerice (pag. 38, 55, 72) Butoanele 5, / DIGITAL, PROG + şi au un punct tactil. Folosiţi punctul tactil ca referinţă pentru operarea telecomenzii. • : Pentru utilizarea sistemului • : Pentru utilizarea televizorului (Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea „Operarea televizorului cu ajutorul telecomenzii furnizate” (pagina 72). Introduce numerele titlurilor / capitolelor sau frecvenţele radio etc. „CLEAR” (Ştergere) (pag. 42, 56) Şterge câmpul de date introduse. (text) (pag. 72) Accesează textul. „TIME” (Durata) (pag. 43) Afişează durata de redare durata rămasă pe ecranul panoului frontal (pag. 72) este pentru selectarea unui număr de canal mai mare decât 10. 4 (audio) (pag. 51, 52) Selectează formatul/piesa audio. (subtitrare) (pag. 40) Selectează limba subtitrării când pe un disc BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate subtitrări multilingve. „D.TUNING” (Acord direct) (pag. 55) Selectează frecvenţele radio. 10 RO

(unghi) (pag. 40) Comută pe alte unghiuri de vizualizare când pe un disc BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate unghiuri multiple. „SYSTEM MENIU” (Meniu sistem) (pag. 35, 45, 52, 56, 59, 74) Introduce meniul de sistem. DIGITAL (pag. 72) Comută pe modul digital. „ANAL OG” (Analogic) (pag. 72) Comută pe modul analogic. (lat) (pag. 72) Schimbă proporţia de aspect a televizorului conectat. 5 Butoanele colorate (roşu / verde / galben / albastru) (pag. 72, 87) Taste rapide pentru selectarea elementelor din unele meniuri BD (se pot folosi şi pentru operaţii interactive Java pentru BD). 6 „TOP MENU” (Meniu superior) (pag. 41) Deschide sau închide Meniul superior pentru BD sau DVD. „DISPLAY” (Afişaj) (pag. 43) Afişează informaţiile de redare pe ecranul televizorului. „POP UP/MENU” (Meniu care apare) (pag. 41) Deschid e sau închide Meniul care apare pentru BD-ROM sau meniul DVD. „ OPTIONS” ( Opţiuni) (pag. 38, 46, 48, 54) Afişează meniul de opţiuni pe ecranul televizorului. „HOME” (Acasă) (pag. 31, 38, 46, 48, 54, 69, 77) Intră în sau părăseşte meniul acasă al sistemului. „RETURN” (Revenire) (pag. 72, 87) Revine la afişajul anterior. Deplasează cursorul la un element afişat. (ENTER) Introduce elemen tul selectat. (ghid) (pag. 72) Afişează Ghidul Digital Electronic de Programe (EPG). „TOOLS” (Instrumente) (pag. 72) Afişează meniul de utilizare pentru afişajul curent. 7 „FUNCTION” (Funcţie) (pag. 34, 38, 46, 48, 54, 58) Selectează sursa de redare. „ SOUND MODE” (Mod sunet) (pag. 50) Setează modul de sunet. 8 Butoanele de operare pent ru redare Vezi „Redarea” (pag. 38). (anterior/următor) „REPLAY/ADVANCE” (Reluare/avans are) (derulare rapidă înapoi/înainte) (redare) (pauză) (stop) Butoane operare radio Vezi „Acord” (pag. 54). PRESET +/– „TUNING +/–” (Acord +/-) 9 (reducere volum la zero) (pag. 38, 46, 72) Opreşte temporar sunetul. (volum) +/- (pag. 38, 72) Reglează volumul. PROG +/– (pag. 72) Selectează canalele în sus şi în jos. (pag. 72) După ce apăsaţi puteţi selecta pagina de text următoare sau precedentă . (intrare TV) (pag. 72) Comută sursa de intrare a televizorului între televizor şi alte surse de intr are. „DISPLAY” (Afişaj) (pag. 54) Schimbă informaţiile radio de pe ecranul panoului frontal între frecvenţa radio şi numele staţiei. (afişare informaţii, text) (pag. 72) Afişează informaţiile. 10 „SCENE SEARCH” (Căutare scenă) (pag. 42) Comută pe modul de Căutare scenă ce vă permite să vă deplasaţi rapid între scenele din titlul redat în prezent. 11 RO