Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Simptomul Comanda pentru

Simptomul Comanda pentru funcţia HDMI nu este operabilă În timpul utilizări funcţiei Comanda audio a sistemului nu se aude sunet din aparat şi televizor. Nu se recunoaşte memoria externă. Soluţia • Dacă nu se aprinde „HDMI” pe ecranul panoului frontal, verificaţi conexiunea HDMI (pagina 22). • Setaţi „[Control for HDMI ]” (Comandă HDMI) din „[HDMI Settings]” (Setări HDMI) în poziţia „[On]” (Activat) (pagina 85). • Asiguraţi-vă că există compatibilitate între componenta conectată şi funcţia „Control for HDMI” (Comandă HDMI). • Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea al componentei conectate. • Verificaţi configurarea funcţiei „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) la componenta conectată. Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu componenta. • Dacă schimbaţi conexiun ea HDMI, conectaţi şi deconectaţi cablul de alimentare de CA (de la reţea) sau dacă se produce o pană de curent, configuraţi „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) din „[HDMI Settings]” (Setări HDMI) în poziţia „[Off]” (Dezactivat), apoi configuraţi „[Control for HDMI]” (Comandă HDM I) din „[HDMI Settings]” (Setări HDM) în poziţia „[On]” (Activat) (pagina 85). • Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru func ţia HDMI pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 66). • Asiguraţi-vă că există compatibilitate între televizorul conectat şi funcţia de Comandă audio a sistemului. • Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru func ţia HDMI pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 66). • Încercaţi următoarele: (1) Opriţi aparatul. (2) Aliniaţi semnul al fantei „EXTERNAL” (Extern) cu semnul al memoriei externe şi introduceţi memoria externă (doar USG1H). (3) Porniţi aparatul. (4) Verificaţi să se aprindă indicatorul EXT pe ecranul panoului frontal. Nu se pot reda conţinuturile • Încercaţi următoarele: (1) Scoateţi discul. (2) Opriţi aparatul. (3) Scoateţi şi bonus sau alte date de pe un reintroduceţi memoria externă (pagina 28). (4) Porniţi aparatul. (5) Verificaţi BD-ROM. să se aprindă indicatorul EXT pe ecranul panoului frontal. (6) Introduceţi discul BD-ROM cu BonusView/ BD-Live. Pe ecran apare un mesaj ce indică faptul că nu aveţi spaţiu suficient. Aparatul nu funcţionează, iar pe ecranul panoului frontal apare indicaţia „CHILD LOCK” (Blocare copii) când apăsaţi un buton de pe aparat. Meniul sistemului nu funcţionează normal. • Ştergeţi datele inutile din memoria externă (pagina 46). • Dezactivaţi funcţia de blocare pentru copii (pagina 75). • Apăsaţi butonul „HOME” (Acasă) de pe telecomandă. 96 RO

Funcţia S-AIR Simptomul Nu s-a realizat conexiunea S- AIR (nu s-a stabilit transmisia de sunet), de ex. indicatorul subunităţii S-AIR acţionează astfel: • Se stinge. • Clipeşte. • Se aprinde în roşu. Nu se aude sunet din subunitatea S-AIR. Se aude zgomot sau sunetul se aude cu intermitenţe. Soluţia • Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de sistem. • Confirmaţi codul de identificare pentru unitatea şi subunitatea S-AIR (pagina 60). • Aţi realizat interconectarea unităţii cu altă subunitate S-AIR. Realizaţi interconectarea subunităţii S-AIR dorite (pagina 63). • Unitatea este interconectată cu altă subunitate S-AIR. Pentru a anula interconectarea, resetaţi codul de identificare pentru unitate şi subunitatea S- AIR (pagina 60). • Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte produse wireless. • Nu mai folosiţi alt produs wireless. • Subunitatea S-AIR este oprită. Asiguraţi-vă că este conectat cablul de alimentare la reţea şi porniţi subunitatea S-AIR. • Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de sistem. • Confirmaţi codul de identificare pentru unitatea şi subunitatea S-AIR (pagina 60). • Confirmaţi setarea de interconectare (pagina 63). • Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR mai aproape una de alta. • Evitaţi utilizarea echipamentelor ce generează energie electromagnetică, precum cuptoarele cu microunde. • Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte produse wireless. • Nu mai folosiţi alt produs wireless. • Schimbaţi setarea „RF CHANGE” (Schimbare RF) (pagina 64). • Schimbaţi setările codului de identificare pentru unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR. • Opriţi aparatul şi produsul S-AIR, apoi porniţi-le din nou. • Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de sistem. • Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR mai aproape una de alta. • Evitaţi utilizarea echipamentelor ce generează energie electromagnetică, precum cuptoarele cu microunde. • Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte produse wireless. • Nu mai folosiţi alt produs wireless. • Schimbaţi setarea „RF CHANGE” (pagina 64). • Schimbaţi setările codului de identificare pentru unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR. 97 RO