Views
5 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

8 Confirmaţi conc

8 Confirmaţi conc luziile calibrării automate. Concluziile apar pe ecranul televizorului. Apăsaţi pentru a schimba pagina. Prima pagină afişează distanţa difuzoarelor. A doua pagină af işează nivelul difuzoarelor. Notă • Dacă măsurătorile eşuează, urmaţi mesajul şi apoi încercaţi din nou funcţia „[Auto Calibration]” (Calibrarea automată). 9 Apăsaţi pentru a selecta „[OK]” sau „[Cancel]” (Anul are), şi apoi apăsaţi . ■ Măsurarea s-a realizat cu succes. Deconectaţi microfonul de calibrare, apoi selectaţi „[OK]”. Se va aplica rezultatul. ■ Măsurarea nu s-a realizat cu succes. Urmaţi mesajul, apoi selectaţi „[OK]” pentru a încerca din nou. Notă • În timp ce operează funcţia de Calibrare automată: - Nu întrerupeţi alimentarea. - Nu apăsaţi niciun buton. - Nu modificaţi volumul. - Nu schimbaţi funcţia. - Nu schimbaţi discul. - Nu introduceţi şi nu scoateţi niciun disc. - Nu conectaţi căştile la amplificatorul surround. - Nu deconectaţi microfonul de calibrare. 70 RO Configurarea difuzoarelor „[Speaker Settings]” (Setări difuz or) Pentru a obţine sunetul surround optim, configuraţi conexiunea difuzoarelor şi distanţa lor faţă de poziţia dvs. de ascultare. Apoi folosiţi tonul de test pentru a regla nivelul şi balanţa difuzoarelor la acelaşi nivel. 1 Apăsaţi „HOME” (Acasă). Pe ecranul televizorului va apărea meniul Acasă. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[Setup]” (Configurare). 3 Apăsaţi pentru a selecta „[Audio Settings]” (Setări audio) şi apoi apăsaţ i . 4 Apăsaţi pentru a selecta „[Speaker Settings]” (Setări difuzor) şi apoi apăsaţi . Apare ecranul „[Speaker Settings]” (Setări difuzor). 5 Ap ăsaţi pentru a selecta elementul, apoi apăsaţi . Configuraţi următoarele setări. ■ „[Connection]” (Conexiunea) Dacă nu conectaţi difuzoare centrale sau surround, configuraţi parametrii pentru „[Center]” (Centru) şi „[Surround]”. Deoarece configurările difuzorului frontal şi a subwoofer-ului sunt fixe, nu le puteţi modifica. Când folosiţi setul de difuzoare surround wireless (WAHT-SBP1, op ţional) pentru difuzoarele surround spate (pagina 16), setaţi şi „[Surround Back]” (Surround spate). „[Front]” (Faţă) „[Yes]” (Da) „[Center]” (Centru) „[Yes]” (Da) În mod normal se va selecta această opţiune. „[None]” (Niciuna): Selectaţi această opţiune dacă nu se foloseşte niciun difuzor central. „[Surround]” „[Yes]” (Da) În mod normal se va selecta această opţiune. „[N one]” (Niciuna): Selectaţi această opţiune dacă nu se foloseşte niciun difuzor surround. „[Surround Back]” (Surround spate) „[Yes]” (Da) Selectaţi această opţiune dacă se folosesc difuzoare surround spate. „[None]” (Niciuna): Selectaţi această opţiune dacă nu se foloseşte niciun difuzor surround spate.

[Subwoofer] „[Yes]” (Da) ■ „[Distance]” (Distanţă) Atunci când mutaţi difuzoarele, asiguraţi-vă că aţi configurat parametrii distanţei faţă de poziţia de ascultare a difuzoarelor. Puteţi regla parametrii de la 0,0 la 7,0 metri. Difuzoarele din ilustraţie corespund următoarelor: 1 Difuzor central 2 Difuzor frontal stânga (Stg.) 3 Difuzor frontal dreapta (Dr.) 4 Subwoofer 5 Difuzor surround stânga (Stg.) 6 Difuzor surround dreapta (Dr.) 7 Difuzor surround stânga spate (Stg.) (opţional) 8 Difuzor surround dreapta spate (Dr.) (opţional) ■ „[Level]” (Nivel) Puteţi regla nivelul sunetului pentru difuzoare. Puteţi regla parametrii de la -6,0 la +6,0 dB. Asiguraţi-vă că „[Test Tone]” (Tonul de test) este setat pe „[On]” (Activat), pentru ca reglarea să se poată realiza cu uşurinţă. „[Front Left/Right]” (Faţă stânga/dreapta) 0,0 dB: Configuraţi nivelul difuzorului frontal. „[Center]" (Centru)* 0,0 dB: Configuraţi nivelul difuzorului central. „[Surround Left/Right]” (Surround stânga/dreapta) 0,0 dB: Configuraţi nivelul difuzorului surround. „[Surround Back Left/Right]” (Surround spate stânga/dreapta)* 0,0 dB: Configuraţi nivelul difuzorului surround spate. [Subwoofer] 0,0 dB: Configuraţi nivelul subwoofer-ului * Acest element apare atunci când configuraţi pe „[Yes]” (Da) la configurarea „[Connection]” (Conexiune). ■ „[Test Tone]” (Tonul de test) Difuzoarele vor emite un ton de test pentru a regla opţiu nea „[Level]” (Nivel). „[Off]” (Dezactivat): Difuzoarele nu emit acest ton de test. „[On]” (Activat): Fiecare difuzor emite în ordine tonul de test în timpul reglajului de nivel. Atunci când selectaţi unul din elementele de „[Speaker Settings]” (Setări difuzor), fiecare difuzor emite, în ordine, tonul de test. Reglaţi nivelul sunetului astfel: 1 Configuraţi „[Test Tone]” (Tonul de test) pe „[On]" (Activat). 2 Apăsaţi pentru a selecta „[Level]” (Nivel) şi apoi apăsaţi . „[Front Left/Right]” (Faţă stânga/dreapta) 3,0 m: Reglaţi distanţa difuzorului frontal. 3 Apăsaţi pentru a selecta tipul de „[Center]” (Centru)* 3,0 m: Reglează distanţa difuzor dorit, apoi apăsaţi . difuzorului central. „[Surround Left/Right]” (Surround stânga/dreapta) 3,0 4 Apăsaţi pentru a selecta difuzorul m: Reglează distanţa difuzorului surround. stâng sau drept şi apoi apăsaţi „[Surround Back Left/Right]” (Surround spate pentru a ajusta nivelul. st ânga/dreapta )* 3,0 m: Reglează distanţa difuzorului surround spate. 5 Apăsaţi . [Subwoofer] 3,0 m: Reglează distanţa subwoofer-ului. * Acest element apare atunci când configuraţi pe „[Yes]” (Da) la configurarea „[Connection]” (Conexiune). Notă • În funcţie de sunetul recepţionat, este posibil să nu se poată utiliza opţiunea „[Distance]” (Distanţă). 6 Repetaţi Paşii de la 3 la 5. 7 Apăsaţi „RETURN” (Revenire) . Aparatul revine la afişajul anterior. 8 Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta„[Test Tone]” ( Ton de test), apoi apăsaţi . 9 Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta „[Off]” (Dezactivat), apoi apăsaţi . 71 RO