Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

4 Apăsaţi în mod

4 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare efectul de sunet surround dorit. Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrierea efectului de sunet surround. 5 Apăsaţi . S-a realizat configurar ea. 6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. Despre ieşirea difuzoarelor Tabelul de mai jos descrie opţiunile la conectarea tuturor difuzoarelor la aparat. Pentru modelul european şi cel australian, setarea implicită este „ A.F.D. STD.”. Pentru alte modele, setarea implicită este „A.F.D. 7.1CH” (la conectarea căştilor la amplificatorul surround, setarea implicită este „HP2CH”). Sune t de la Efect surround Efectul În funcţie de surs ă. „A.F.D. ST D” Sistemul discriminează formatul de sunet al sursei şi (FORMAT prezin tă sursa aşa cum a fost înregistrată/codificată. AUTOMAT DIRECT STANDARD) „A.F.D. 7.1CH” • Sursă cu 2 canale: Sistemul simulează sunet surround (FORMAT de la surse pe 2 canale şi emite sunetul de la AUTOMAT difuzoarele cu canal 5.1. DIRECT 7.1CH) „PRO LOGIC” „PLII MOVIE" (PLII film) 36 RO „PLII MUSIC" (PLII muzică ) „A.F.D. 7.1CH” (FORMAT AUTOMAT DIRECT 7.1CH) „PLIIx MOVIE" (PLIIx film) „PLIIx MUSIC" (PLIIx muzică) - „A.F.D. 7.1CH” emite sunetul de la difuzoarele cu canal 5.1 dublând sunetul sursei cu 2 canale pe fiecare difuzor. - „PRO LOGIC” realizează decodificarea Dolby Pro Logic. - „PLII MOVIE” realizează decodificarea în mod Dolby Pro Logic II Movie (Film). - „PLII MUSIC” realizează decodificarea în mod Dolby Pro Logic II Music (Muzică). • Sursă cu canale multiple: Sistemul emite sunet de la difuzoare în funcţie de numărul de canale al sursei. „A.F.D. 7.1CH” creează virtual sunetul de surrou nd spate şi vă transmite sunetul sub formă de sune t surround cu canal 7.1. Aceste moduri de decodificare apar doar când folosiţi setul de d ifuzoare surround wireless (WAHT-SBP1, opţional) pentru difuzoarele surround spate (pag. 16. • Sursă cu 2 canale: Sistemul simulează sunet surround de la surse pe 2 canale şi emite sunetul de la toate difuzoarele, inclusiv de la difuzoarele surround spate. - „A.F.D. 7.1CH” emite sunetul de la difuzoarele cu canal 7,1 dublând sunetul sursei cu 2 canale pe fiecare difuz or. - „PLIIx MOVIE” realizează decodificarea în mod Dolby Pro Logic IIx Movie (Film). - „PLIIx MUSIC” realizează decodificarea în mod Dolby Pro Logic IIx Music (Muzică). • Sursă cu canale multiple: Sistemul emite sunet de la di fuzoare în funcţie de numărul de canale al sursei.

Sunet de la Efect surround Efectul „2 CH STEREO” Sistemul emite sunet de la difuzoarele frontale şi de la subwoofer, indiferent de formatul sunetului sau de numă rul de canale. Formatele surround cu canale multiple sunt reduse la două canale. „HP 2 CH” 2) (STERE O CĂTI CU 2 CANALE) Acest mod de decodificare apar doar când conectaţi căştile la amplificatorul surround. Sistemul emite sunet de la căşti, indiferent de formatul sunetului sau de numărul de canale. Formatele surround cu canale multiple sunt reduse la două canale. Pentru a dezactiva efectul sonor Selectaţi „A.F.D. STD" la „DEC. MODE” (Mod decodare). Notă • În funcţie de disc sau de sursă, când selectaţi „A.F.D. 7.1CH”, este posibil ca începutul sunetului să fie tăiat, selectându-se automat modul optim. Pentru a evita tăierea sunetului, selectaţi „A.F.D. STD.” • Atunci când semnalul de intrare este o sursă cu canale multiple, se anulează modurile „PRO LOGIC”, „PLII MOV IE” şi „PLII MUSIC”, iar sursa cu canale multiple este transmisă direct. • Atunci când este recepţionat sunet difuzat bilingv, nu pot fi utilizate modurile „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” şi „PLII MUSIC”. • Atunci c ând setaţi modul de sunet (pagina 50) pe următoarele opţiuni, se anulează modurile „A.F.D. 7.1CH”, „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE”, „PLII MUSIC”, „PLIIx MOVIE” şi „PLIIx MUSIC”. ‐ „SPORTS” (Sport) ‐ „OMNI-DIR” ‐ „MOVIE-D.C.S.-” (Film D.C.S.): • În funcţie de sunetul recepţionat, este posibil să nu poată fi utilizat modul de decodare. • La schimbarea modului de decodare în timpul utilizării receptorului S-AIR, este posibil ca sunetul de la receptorul S-AIR să prezinte întreruperi. Sfat util • Sistemul memorează ultimul mod de decodare selectat pentru fiecare funcţie. Oricând selectaţi o funcţie precum „BD/DVD” sau „TUNER FM”, se aplică automat din nou ultimul mod de decodare aplicat funcţiei. De exemplu, dacă selectaţi „BD/DVD” cu „PRO LOGIC” ca mod de decodare, schimbaţi pe altă funcţie, iar apoi reveniţi la „BD/DVD”, se va aplica din nou „PRO LOGIC”. 37 RO