Views
4 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Căutarea rapid ă a

Căutarea rapid ă a unei scene Că utarea unui titlu/capitol (Căutare scenă) Vă puteţi deplasa rapid între scenele titlului redat. 1 Apăsaţi „SCENE SEARCH” (Căutare scenă) în timpul redării sau în modul pauză. Redarea se întrerupe, iar în partea inferioar ă a ecranului apare o bară cu un indicator de scenă (în formă de pătrat, indică punctul curent). 2 Apăsaţi şi menţineţi sau pentru a deplasa indicatorul scenei la scena pe care o căutaţi. Indicator scenă Puteţi căuta un capitol dacă titlul conţine sem ne de capitol. 1 Apăsa ţi „OPTIONS” (Opţiuni) în timpul redării sau în modul pauză. Va apărea Meniul de opţiuni. 2 Apăsaţi pentru a selecta o metodă de căutare şi apoi apăsaţi . • „[Title Search]” (Căutare titlu) (pentru BD- ROM/DVD VIDEO): Caută titlul dorit. • „[Chapter Search]” (Căutare capitol): Caută capitolul dorit. Va apărea meniul pentru introducerea numărului. Exemplu: „Chapter Search” (Căutare capitol) Punctul curent Indicatorul scenei de pe bară este afişat în jurul punctului de redare. 3 Eliberaţi butonul la punctul la care doriţi să priviţi. Scena la care aţi eliberat butonul este afişată în modul pauză. Pentru a căuta din nou o scenă, deplasaţi indicatorul scenei folosind sau . 4 Apăsaţi „SCENE SEARCH” (Căutare RO 42 scenă), , sau Începe redarea. Pentru a anula modul Căutare scenă Apăsaţi „SCENE SEARCH” (Căutare scenă), , sau . Redarea începe de la punctul la care aţi apăsat butonul. Notă • Funcţia căutare scenă este disponibilă pentru titluri mai lungi de 100 de secunde şi mai mici de 100 de ore. • Această funcţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de disc. 3 Apăsaţi butoanele numerice pentru a introduce numărul titlului sau capitolului . Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi „CLEAR” (Ştergere) şi introduceţi alt număr. 4 Apăsaţi . După o perioadă, aparatul începe redarea de la numărul selectat. Pentru a anula „[Title Search]/[Chapter Search]” (Căutare titlu/capitol) Apăsaţi „RETURN” (Revenire) .

Afişarea duratei şi informaţiilor de redare Puteţi verifica informaţiile titlului, inclusiv rata de transmisie video, etc. Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) în timpul redării. Informaţiile afişate variază în funcţie de tipul de disc sau de situaţia sistemului. Exemplu: La redarea unui BD-ROM Pentru vizualizarea duratei de redare şi a duratei rămase pe ecranul panoului frontal Apăsaţi în mod repetat „TIME” (Durata). De fiecare dată când apăsaţi „TIME” (Durată), în timpul redării discului, se modifică afişajul: Durata de redare a titlului curent Durata rămasă a titlului curent Unele elemente afişate pot dispărea după câteva secunde. 1 Unghiul curent selectat 2 Numărul sau numele titlului 3 Setarea curentă pentru audio 4 Funcţii disponibile ( unghi/ audio/ subtitrare) 5 Informaţii de redare Afişează tipul de disc/modul de redare/codecul video/rata de biţi/bara stării de redare/durata de redare (durata rămasă*) 6 Rezoluţia de ieşire / Frecvenţa video * Se afişează când apăsaţi repetat „TIME” (Durata). Sfat util • Puteţi verifica informaţiile de redare şi pe ecranul panoului frontal. • Puteţi schimba fiecare setare apăsând , sau . 43 RO