Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Acord Ascultarea

Acord Ascultarea staţiilor radio Puteţi asculta radio cu ajutorul difuzoarelor aparatului. Butoane numerice 2 Selectaţi staţia radio. Acord automat Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „TUNING+/-” (Acord +/-)până ce începe scanarea automată. Pe ecranul televizorului apare mesajul „[Auto Tuning]” (Se realizează acordarea automată). Scanarea se opreşte atunci când sistemul ajunge la o staţie radio. Pentru a opri manual acordarea automată, apăsaţi „TUNING +/-” (Acordare +/-) sau . Pe ecranul panoului frontal apar „TUNED”(Acordat) şi „ST” (pentru program stereo). Acord manual Apăsaţi în mod repetat „TUNING +/-” (Acordare). 3 Reglaţi volumul apăsând Pentru a opri radio-ul Apăsaţi . Banda curentă i numărul Numele staţiei Staţia curentă Sfat util • Puteţi opera funcţia de acordare folosind meniul de acordare de pe ecranul panoului frontal. Consultaţi secţiunea „Utilizarea funcţiei de acordor folosind meniul sistemului” (pagina 56). 1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare „TUNER FM” (Acord FM). OPŢIUNI disponibile 1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni). Va apărea Meniul de opţiuni. 2 Apăsaţi pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi . Elementele disponibile variază în funcţie de situaţie. Elemente „[Preset Memory]" (Memorie presetare) Detalii Presetează 20 de staţii FM. „[Direct Tuning]” Introduceţi direct frecvenţa staţiei. (Acord direct) „[FM Mode]” Selectează recepţie (Mod FM) monofonică sau stereo pentru programele FM. Vizualizarea numelui sau frecvenţei staţiei pe ecranul panoului frontal Atunci când aparatul este configurat pe „TUNER FM”, puteţi verifica frecvenţa folosind ecranul panoului frontal. Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare). De fiecare dată când apăsaţi „DISPLAY” (Afişare), afişajul se modifică astfel: 1 Numele staţiei* 2 Frecvenţa** * Se afişează dacă aţi introdus un nume pentru o staţie presetată. ** După câteva secunde, aparatul va reveni la afişajul iniţial. 54 RO

Presetarea staţiilor radio Puteţi preseta 20 de staţii FM. Înainte de realizarea acordării, asiguraţi-vă că aţi dat volumul la minim. 1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare „TUNER FM” (Acord FM). 2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „TUNING+/-” (Acord +/-) până ce începe scanarea automată Pe ecranul televizorului apare mesajul „[Auto Tuning]” (Se realizează acordarea automată). Scanarea se opreşte atunci când sistemul ajunge la o staţie radio. Pe ecranul panoului frontal apar „TUNED”(Acordat) şi „ST” (pentru program stereo). 3 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni). Va apărea Meniul de opţiuni. 4 Apăsaţi pentru a selecta „[Preset Memory]” (Memorie presetare) şi apoi apăsaţi . 5 Apăsaţi pentru a selecta numărul configurat pe care îl doriţi. 6 Apăsaţi . S-a realizat configurarea. Pentru a modifica numărul configurat în prealabil Selectaţi numărul presetat dorit, apăsând PRESET +/- apoi realizaţi procedura de la pasul 3. Selectarea staţiei radio introducând direct frecvenţele Dacă ştiţi frecvenţele, puteţi selecta staţia radio introducând direct frecvenţele. 1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare „TUNER FM” (Acord FM). 2 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni). Va apărea Meniul de opţiuni. 3 Apăsaţi pentru a selecta „[Direct Tuning]” (Acord direct) şi apoi apăsaţi . 4 Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta frecvenţele. 5 Apăsaţi . S-a realizat configurarea. Pentru a opera folosind funcţia D. TUNING 1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare „TUNER FM” (Acord FM). 2 Apăsaţi „D.TUNING”. 3 Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta frec enţele. v 4 Apăsaţi . Selectarea unei staţii presetate 1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare „TUNER FM” (Acord FM). Se va trece pe ultima staţie recepţionată. 2 Apăsaţi în mod repetat „PRESET +/-” (Presetare +/-) pentru a selecta staţia presetată. Numărul şi frecvenţa de presetare apar pe ecranul televizorului şi pe afişajul panoului frontal. De fiecare dată când apăsaţi butonul, aparatul trece pe o staţie presetată. Sfat util • Puteţi selecta direct numărul staţiei presetate, cu ajutorul butoanelor numerice. 55 RO