HIER - Congress Company

congresscompany.com

HIER - Congress Company

uitzien op conventionele MRI-opnamen bij ouderen toch

afwijkend kunnen zijn. De aard van die afwijkingen is onduidelijk,

maar het is aannemelijk dat de afwijkingen subtiel en

wijdverspreid zijn. Deze afwijkingen lijken niet alleen maar

een microscopische variant te zijn van de afwijkingen die

op conventionele MRI-beelden te zien zijn. Inmiddels zijn er

sterke aanwijzingen dat deze onzichtbare maar meetbare

afwijkingen zich vertalen kunnen in cognitieverlies.

Leerdoelen:

1. Het krijgen van een overzicht van de afwijkingen die met

CT en MRI aangetroffen kunnen worden bij veroudering

2. Het krijgen van inzicht in de oorzaak en gevolgen van deze

afwijkingen

Take home messages:

1. Zet cerebrale afwijkingen bij ouderen niet ongedifferentieerd

weg als “gebruikelijke leeftijdsgeassocieerde

afwijkingen”, maar wees specifieker in uw rapportage.

2. Niet alle ouderen ontwikkelen cerebrale afwijkingen.

3. Op individuele basis correleren cerebrale afwijkingen bij

ouderen niet goed met functie.

n

neuroradiologie

e d u r a d 6 9 - 2 1 - 2 2 e n 2 3 - 2 4 j u n I 2 0 1 1

45

More magazines by this user
Similar magazines