Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Programmabeleid

Programmabeleid Uitwerken controlestrategie Opvolgen Wetgevend kader Evaluatie controleprogramma Relatiebeheer met (lokale) overheden 52 niveau A 9 niveau B 11 niveau C 5 niveau D Ontwerpen controleprogramma Richtlijnen voor controles Validatie van sectorgidsen Advies geven rond wetgeving Vereenvoudiging van wetgeving Omzetten (EU) reglementering Controleplannen Vastleggen partnerstrategie Relatiebeheer subcontractors en sectoren Opstellen controlechecklists Workforceplanning Opmaak controleplanning per sector / PCE Opmaken planning binnen PCE Coördinatie & evaluatie van buitendiensten Europese RASFF opvolging Uitvoering controles Vastleggen controle- & inspectiestrategie 90 FTE’s 42 niveau A Opvolging (sub)contractors 7 niveau B 25 niveau C Evaluatie van 16 niveau D performantie van controles Fraudebestrijding Uitvoering controles uit controleprogramma Uitvoering controles - op aanvraag - verplicht -ten dienste - grensposten 696 FTE’s Controle op de werking van OCI’s ACS-audits op aanvraag Opvolging controles Vastleggen van richtlijnen voor opvolging Performance monitoring Contractors Opzetten verbeteringsprogramma Afl everen erkenningen Afl everen certifi caten Feedback naar bedrijven Technici Staff 211 niveau A 247 niveau B Uitvoeren controles voor derden 45 niveau A 6 niveau B 60 niveau C 71 niveau C 4 niveau D 52 niveau D Opvolgen vaststellingen(non conformiteiten, wanbetalers, PV’s) Opvolgingscontrole meldingsplicht klachten Controlerapportering Analyses labo’s Vastleggen labostrategie & kwaliteitsnormen Erkennen van labo’s Labo planning & 162 prijsopvolging FTE’s 43 niveau A 68 Dispatching niveau B van monsters 17 niveau C 34 niveau D Uitvoeren van laboanalyses Organisatie ringtesten Uitvoeren van analyses voor derden Laborapportering Ondersteunende diensten Strategische planning voor budget, HR, ICT Uitvoeren budgetcontrole HR management 231 FTE’s ICT service levels & partner management 64 niveau A 44 Facturatie niveau B & inningen 56 niveau C 66 niveau D Budgettaire & analytische boekhouding Opleiding geven Ondersteuning logistiek, juridisch, vertalen ICT operationeel beheer Fondsenbeheer voor derden B U S I N E S S P L A N 35

36 HET VOEDSELAGENTSCHAP 4.2. Controlebeleid Wat het werkvolume in de FAVV-buitendiensten betreft, wordt de komende 5 jaar per type van activiteit de volgende evolutie verwacht : 4.2.1. Activiteiten i.v.m. certificering voor invoer en uitvoer De omvang van deze activiteiten is in hoofdzaak en rechtstreeks afhankelijk van de handelsstromen en van politieke beslissingen. De uitbreiding van de EU heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een aantal certificaten voor handelsverkeer met de nieuwe lidstaten worden afgeschaft. De geplande uitbreiding van de EU met Bulgarije en Roemenië zal geen significante weerslag hebben. Als het Europese beleid ongewijzigd blijft, moet op dit vlak geen spectaculaire evolutie worden verwacht. 4.2.2. Erkenningen Momenteel is de toestand m.b.t. dit onderwerp zeer verscheiden, waarbij erkenningen worden afgeleverd gaande van een periode van 3 jaar tot een onbepaalde tijd. Om redenen van administratieve vereenvoudiging wordt voorgesteld erkenningen af te leveren die de periode van het bestaan van de operator omvatten. Een dergelijke beslissing zou in elk geval pas een betekenisvol effect hebben vanaf 2008. 4.2.3. Audits voor validatie van door operatoren opgezette autocontrolesystemen Men heeft weinig zicht op het aantal audits dat de komende jaren aan het FAVV zal worden toevertrouwd aangezien de meeste operatoren zullen kunnen kiezen of ze zich hiervoor tot het agentschap wenden of tot een geaccrediteerde certificerings- of inspectie-instelling (OCI).

Businessplan 2012-2014 - Favv
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
2010 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv