Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Överenskommel-

se, ca 95 %

Expropriation,

ca 5 %

Markåtkomst,

bruksrätt

KONCESSION

Ersättning

Överklagande till lag-

mansrätt, ca 2-3 %

Registrering av

bruksrätterna görs i

kraftledningsregistret

64

Överenskommelse,

ca 90-95 %

Beslut av tingsrätt

(skjönn), ca 5-10 %

More magazines by this user