Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Varför finns religion?

Från en rent intellektuell synvinkel är många religiösa

påståenden helt orimliga. Ändå finns religion överallt och

har funnits genom hela mänsklighetens historia. Religion

har spelat och spelar stor roll. Religiösa uttryck har inte

gått att utrota. Även duktiga naturvetenskapliga och matematiska

forskare kan vara troende kristna. Religion måste

möta djupt mänskliga behov. Detta kapitel försöker förstå

orsakerna.

Behov av gemenskap

I den hårda kampen för tillvaron behöver vi gemenskap. Vi

behöver hänryckning, sång, konst, religion för att överleva

i en fientlig värld.

Detta behov har följt mänskligheten. När Homo Sapiens

kom till Europa var våra släktingar neandertalarna redan

där. Neandertalarna var kraftigare än vi, de hade större

hjärnor, använde samma redskap, men de försvann och vi

klarade oss. Varför?

Våra förfäder gjorde grottmålningarna, som visade

människor i trance. De påminner om Kalihariöknens naturfolk,

som använder dans och droger för att uppnå den

extas som underlättar att hålla ihop i jakt eller krig. Arkeologer

har hittat ett 40 000 år gammalt djurhorn med borrade

hål. När den kopierats gick den att spela på som på en

flöjt. Homo Sapiens gjorde också små skulpturer, spridda

över många platser.

Dessa primitiva konstarter har förädlats till måleri, film

och klassisk musik. Behovet av intensiv gemenskap är

djupt grundat hos oss människor. Det ligger i våra gener.

103