Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

med människor. Alla dinosaurier, även Tyrannosaurus

Rex, skulle ha varit växtätande före syndafallet. De skulle

också ha varit med i Noaks ark. Se Chris Hedges, Amerikanska

Fascister, och http://creationmuseum.org.

Jag blir trött av att läsa okunniga fördömanden av evolutionsteorin.

Debatten är 150 år gammal. I väst har en

majoritet – men inte alla – lärt sig läxan. Den som trots

intellektuell förmåga och tillgång till böcker vägrar förstå,

och som inte tar vetenskapligt väl belagda och beprövade

fynd på allvar, är jag frestad att kalla lögnare.

Båda religionernas extrema riktningar blundar för vetenskapens

slutsatser. Detta är vanligare i den muslimska

världen. Av detta skäl föredrar jag kristendomen.

Ekonomi

Ränteförbudet finns i alla de abrahamitiska religionerna:

54

Du får inte ta ränta av din broder, vare sig det gäller

pengar, livsmedel eller något annat som kan lånas ut mot

ränta. Av en utlänning får du ta ränta, men av din broder

får du inte ta ränta, om Herren, din Gud, skall välsigna

dig i allt du företar dig i det land du kommer till och tar i

besittning.

5 Mos 23:19-20

DE SOM livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen]

lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin

beröring slagit med vansinne. De säger nämligen: "Handel

är inte annorlunda än ocker." Men Gud har förklarat

handel lovlig och förbjudit ocker. Den som efter att ha

fått kunskap om Guds allvarliga varning upphör att bedriva

ocker får behålla vad han dessförinnan vunnit, men

Gud skall fälla den slutliga domen över honom. Och de

som faller tillbaka i denna synd har Elden till arvedel och

där skall de förbli till evig tid.

Gud utplånar vinsten av ockret men låter allmosornas

värde växa. Gud är inte vän till dem som framhärdar i

förnekelse och synd.

Koranens budskap 2:275-276

Similar magazines