Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

dödad. Profeten Natan blev sänd av Gud för att hålla ett

strafftal till David. Kung David ångrade sig och skrev

psalmen

36

Förbarma dig, Gud i din nåd,

stryk ut mina synder i din stora godhet

– – –

Ps. 51

som användes som syndabekännelse för vanliga kristna.

Muslimer anser att denna berättelse är lögnaktigt förtal

av Guds profet, som måste vara fullkomlig, eftersom Allah

bara använder fullkomliga människor som sina redskap.

Denna åsikt är egendomlig av flera skäl. För det första

är det illa att beskylla en bättre källa för lögn för att försvara

en sjuk sak. För det andra ignorerar man det faktum att

alla människor har sina svagheter, att makthavare brukar

ge sig själva fri tillgång till sex, att all makt korrumperar,

och att absolut makt korrumperar absolut. För det tredje

tror kristna att Gud i sin vishet kan använda sig av ofullkomliga

människor. David är en förebild för oss just därför

att han inser och begråter sina misstag. Slutligen har

ingen påstått att Muhammed var fri från synd, så varför

måste David vara det?

Om man inte erkänner fel eller svagheter, så finns ingen

möjlighet till förbättring. Islam verkar blunda för hur livet

verkligen är. Det blir inte bättre då imamer beskyller andra

för lögn och förfalskning.

Form och sinnelag

Islam ser mer till formen och mindre till innehållet än vad

kristendomen gör.

Ett exempel är renhetsföreskrifterna i islam. De talar om

att man skall tvätta sig före bön, att man inte skall äta svin,

hur djur skall slaktas, o.s.v. Mot detta står Jesu ord:

”Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar

i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur

Similar magazines