Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

8. Di peringkat akhir

8. Di peringkat akhir remaja individu inginkan perkara berikut, kecuali A. bergaul dengan rakan-rakan B. kebebasan dari ibu bapa C. sentiasa menurut kehendak orang tuanya D. mengikuti contoh idolanya 9. Kenyataan-kenyataan berikut menggambarkan perkembangan emosi remaja i. Ego menjadi bertambah stabil. ii. iii. iv. Boleh melahirkan perasaan bertimbang rasa atau perikemanusiaan terhadap orang lain Menunjukkan kemesraan dalam persahabatan Minat bertambah terhadap rakan berlainan jantina A. i dan ii B. ii, iii dan iv C. iv sahaja D. Semua di atas 10. Seseorang murid sekolah menengah gemar berada dalam kumpulan rakan-rakan sebayanya. Ahli kumpulan mereka ini mempunyai minat yang sama. Ini menunjukkan mereka mengalami perkembangan A. Sosial B. Emosi C. Minda/kognitif D. Fizikal 99

11. Disebabkan pengaruh perkembangan sosial mereka remaja akan lebih mudah menerima pandangan dan nasihat dari A. gurunya B. ibu bapanya C. rakannya D. ahli keluarga yang lain 12. Remaja boleh melahirkan idea atau pemikiran yang kreatif dalam pembelajran mereka disebabkan mereka sedang mengalami proses perkembangan A. Sosial B. Kognitif C. Fizikal D. Emosi E. 13. Remaja yang memahami proses perkembangan dirinya dari segi fizikal, emosi, sosial dan kognitif dapat membantu dalam perkara-perkara berikut, kecuali A. menambahkan kes disiplin di sekolah B. pergaulan dengan rakan-rakan C. minat dalam pelajaran mengurangkan kerisauan terhadap perubahan rupa wajahnya 100

Modul EDI komunikace - Cígler software, a.s.
Modul 2 - Sve je marketing, marketing je sve
ekey modul za Urmet SINTHESI
婆婆和育劳 Nenek Dengan Yeok Luat 试阅本
Skripta pro Motivační modul - Job asistent
Modul Datové schránky - Cígler software, a.s.
Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
Modul Kniha jízd - Cígler software, a.s.
Photovoltaik-Modul Schüco S 158-SP
Photovoltaik-Modul Schüco S 165-SP
Modul MS 05 Serie - Casasana
#denakongress
2N Omega 48 - telefony