Views
9 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN

KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA 1 KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 2 KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN 3 1.0 PENGENALAN 6 1.1 Sejarah Perkembangan PRS 6 1.2 Rasional 10 1.3 Matlamat 11 1.4 Falsafah 11 1.5 Etika 12 1.6 Peranan Sebagai Guru/ Jurulatih PRS 12 1.7 Peranan Murid Sebagai PRS 13 2.0 KRITERIA PEMILIHAN PRS 14 3.0 KAEDAH PEMILIHAN PRS 14 4.0 KERANGKA MODUL PRS 15 5.0 KAEDAH PELAKSANAAN MODUL 16 6.0 MODUL PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 17 6.1 MODUL TAHAP BONGSU 17 6.1.1 Pengenalan PRS (Ceramah PowerPoint) 17 6.1.2 Konsep Kendiri (Ceramah PowerPoint) 17 6.1.3 Pengenalan Komunikasi ( Ceramah Power Point) 23 6.1.4 Perkembangan Kanak-kanak ( Ceramah Power Point) 30 6.1.5 Penilaian 36 6.1.6 Skema Pemarkahan Penganugerahan Latihan Tahap 1 : Bongsu 47 6.2 MODUL TAHAP MUDA 48 6.2.1 Pendedahan dan Kesedaran Kendiri (Ceramah dalam PowerPoint) 48 6.2.2 Komunikasi 58 4

6.2.3 Remaja dan Akil Baligh (Ceramah Power Point) 67 6.2.4 Latihan Lanjutan 67 6.2.5 Kemahiran Asas Kaunseling (Ceramah Power Point) 79 6.2.6 Penilaian 89 6.2.7 Skema Pemarkahan Penganugerah Latihan Tahap 2 : Muda 103 6.3 MODUL KAUNSELING SULONG 104 6.3.1 Kemahiran Interpesonal (Ceramah Power Point) 104 6.3.2 Kemahiran kepimpinan (Ceramah) 109 6.3.3 Menyelesaikan Masalah (Ceramah) 117 6.3.4 Membuat Keputusan (Ceramah) 123 6.3.5 Kemahiran Kaunseling 125 6.3.6 Penilaian 136 6.3.7 Skema Pemarkahan 136 6.4 MODUL KAUNSELING BESTARI 137 6.4.1 KEMAHIRAN FASILITATOR (Ceramah) 137 6.4.2 KEMAHIRAN KUALITI KETRAMPILAN DIRI (ceramah) 137 6.4.3 PENGURUSAN ORGANISASI ( ceramah) 137 6.4.4 PENILAIAN ( ceramah) 137 6.4.5 ANUGERAH PINGAT POTENSI DIRI PRS 137 6.4.6 SKEMA PENILAIAN PRS BESTARI 138 6.4.7 JADUAL PERANCANGAN LATIHAN ANUGERAH LENCANA PRS BESTARI (PENGISIAN TAHAP 4) 139 6.4.8 JAWATANKUASA PENGANUGERAH LENCANA DAN PINGAT 140 6.4.9 MODUL PANDUAN PENASIHAT PRS 141 7.0 PENGHARGAAN 154 8.0 RUJUKAN/ BIBLIOGRAFI 155 5

Modul EDI komunikace - Cígler software, a.s.
Modul 2 - Sve je marketing, marketing je sve
ekey modul za Urmet SINTHESI
Skripta pro Motivační modul - Job asistent
Modul Datové schránky - Cígler software, a.s.
Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
Modul Kniha jízd - Cígler software, a.s.
Photovoltaik-Modul Schüco S 165-SP
Photovoltaik-Modul Schüco S 158-SP
#denakongress
2N Omega 48 - telefony
MODULYS Green Power
Solární moduly Pure Power - Sovello