Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.3.5.2 AKTIVITI 2 TAJUK

6.3.5.2 AKTIVITI 2 TAJUK : Kemahiran membincang alternatif dan membuat keputusan OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. Melatih peserta untuk menguruskan permasalahan klien 2. Memberi kefahaman kepada peserta tentang perbincangan mengenai alternatif amat penting sebelum mengambil tindakan dalam membuat keputusan. MASA : 120 minit BAHAN-BAHAN: Lampiran 16 LANGKAH : 1. Fasilitator meminta peserta membentuk 4 kumpulan kecil dan setiap kumpulan mengandungi 5 orang. 2. Fasilitator mengedarkan bahan edaran seperti lampiran dan peserta hendaklah membincangkan alternatif berpandukan skrip yang diberi. 3. Setelah 15 minit, fasilitator akan meminta setiap peserta dalam kumpulan secara bebas menyarankan cara-cara yang dapat difikirkan untuk menghadapi perkara berpandukan skrip secara bergilir-gilir. 4. Fasilitator meminta ahli kelompok membincangkan pendapat peserta satu persatu dan kemungkinan ianya dilakukan. 5. Fasilitator meminta ahli kelompok membincangkan juga baik dan buruknya pandangan dan pendapat juga fasilitator yang turut serta dalam perbincangan. REFLEKSI / RUMUSAN : 1. Alternatif tidak boleh dibincangkan sebelum masalah difahami. 2. Alternatif harus dinilai oleh klien sendiri dengan mengambil kira keupayaanuntuk melaksanakannya 128

Lampiran 16 Cara membincangkan Alternatif dan membuat keputusan. PRS : Dari perbincangan kita tadi, nampaknya perkara yang paling mengganggu anda ialah keadaan abang yang tidak dapat dikawal lagi oleh keluarga. Keadaan ini mengganggu prestasi belajar dan hubungan anda adik beradik juga ibu dan ayah. Anda juga merasa ingin mendapatkan cara yang baik untuk menghadapi masalah ini. Mari kita bincangkan beberapa langkah yang boleh kita ambil. Selama ini bagaimana anda menguruskan perkara ini? Klien : Selama ini saya hanya serahkan pada ibu bapa untuk menguruskan masalah ini. Tetapi kebelakanagn ini ibu bapa saya juga sudah tidak dapat mengawalnya lagi. Jadi saya perlu cari cara lain.... PRS Klien PRS Klien PRS : Jadi cara membiarkan ibu bapa menguruskan perkara ini tidak begitu baik, bagaimana kalau anda sendiri yang mengambil langkah mengatasi masalah ini? : Saya rasa saya tidak boleh kerana saya lekas naik baran, kurang sabar dan cepat menangis, terutama apabila dia menjawab soalan saya dengan kasar. Mungkin terjadi pergaduhan... Ini yang saya risaukan... : Jadi, sekarang ini ibu bapa anda tidak berupaya mengawal anaknya sendiri. Anda juga nampaknya tidak berkesanggupan untuk mengawalnya. Bagaimana kalau anda dan ibu bapa anda bersepakat mencari jalan untuk menghadapi masalah ini? : Hmmm... ini mungkin boleh tetapi bagaimana? Kami tidak nampak caranya. : Mari kita bincangkan apakah yang dapat anda dan ibu bapa anda lakukan bersama untuk menguruskan masalah abang anda ini. 129

Modul EDI komunikace - Cígler software, a.s.
Modul 2 - Sve je marketing, marketing je sve
婆婆和育劳 Nenek Dengan Yeok Luat 试阅本
ekey modul za Urmet SINTHESI
Umetnost i nauka koučinga modul 1.pdf - Lako do posla
Skripta pro Motivační modul - Job asistent
Modul Datové schránky - Cígler software, a.s.
Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
Modul Kniha jízd - Cígler software, a.s.
Photovoltaik-Modul Schüco S 158-SP
Photovoltaik-Modul Schüco S 165-SP
Modul MS 05 Serie - Casasana
CerapurMaxx Cerapur Modul Cerapur Smart ... - PLASTBUD.Net
#denakongress