Views
9 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.2.7 Skema Pemarkahan

6.2.7 Skema Pemarkahan Penganugerah Latihan Tahap 2 : Muda BIL ASPEK PERUNTUKAN MARKAH SYARAT PEMBERIAN MARKAH 1 Kehadiran Latihan Keseluruhan 20% 24 jam/20% x 100% 2 Markah ujian 10% 3 Perlaksanaan Projek PRS (2 projek) 10% 80-100 (10) 70 -79 (8) 60-69 (6) 50-59 (5) 49 k e bawah (4) Setiap projek - Kehadiran (1) - Penglibatan/Usaha/Kerjasama (1) 4 Sesi Membantu Rakan (20 Klien & isu) 30% 20 Klien & isu (minima) - (dicatat dlm Buku Log) - (isu pelbagai bidang – dlm tempoh 6 bul) 5 Peningkatan Akademik 10% Telah menunjukkan peningkatan prestasi 6 Personaliti PRS 20% a. Bertanggungjawab (2) b. Prihatin dan peka (2) c. Kerjasama (2) d. Boleh dipercayai dan boleh simpan rahsia (2) e. Berdisiplin (2) f. Mesra dan mudah didekati (2) g. Kepimpinan (2) h. Proaktif (2) i. Berani kerana benar (2) j. Mempunyai kemahiran komunikasi (2) JUMLAH 100% 103

Modul EDI komunikace - Cígler software, a.s.
Modul 2 - Sve je marketing, marketing je sve
ekey modul za Urmet SINTHESI
Skripta pro Motivační modul - Job asistent
Modul Datové schránky - Cígler software, a.s.
Modul Kniha jízd - Cígler software, a.s.
Photovoltaik-Modul Schüco S 165-SP
Photovoltaik-Modul Schüco S 158-SP
Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
#denakongress
2N Omega 48 - telefony
MODULYS Green Power
Solární moduly Pure Power - Sovello