Views
8 months ago

tekstil nisan web yeni

PANORAMA 114 Kurutma

PANORAMA 114 Kurutma makinası tercihini de Canlar Mekatronik olarak yapmıştır. Ülkemizde bulunan TAYAL Group’ un Cezayir Devleti’ nde yapmış olduğu yatırımın Boya Makinaları TECHsmart ve Kurutma Makinası seçimi yine Canlar Mekatronik‘ ten yana olmuştur. 2017 yılı yurtdışı pazarında da rakiplerimizle kıyasıya mücadele ederek çeşitli ülkelerde büyük projeleri almamızla yurtiçi satışlarımız gibi global pazarda da markamızın bilinirliğini arttırmıştır.” 2018 yılından beklentileriniz ve yeni yatırımlarınızdan bahseder misiniz? Önümüzdeki süreçte sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? “Dünyada ve Türkiye’de büyük üreticilere hizmet veren Canlar Mekatronik olarak teknoloji ve markalaşma çalışmalarımızla sektörümüzde dünyanın en iyi 3 markası arasına girme vizyonumuzu koruyacağız ve yetişmiş insan gücümüzü arttırmaya devam edeceğiz. 2018 yılı Canlar Mekatronik olarak geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımların 2.etaplarının kurulum ve gelişmeleriyle üretim kapasitemizi daha da arttırmak hedefindeyiz. 2018 yılından beklentimiz inovatif ve teknolojik yatırımlarımızın makinalarımıza adaptasyonu ile yüksek kaliteli üretim ve ürünleri sektörümüze sunmaya devam edeceğiz. 2018 yılının politik ve ekonomik anlamda öngürelemez risklerin beklendiği düşüncesi, hem yurtiçi hem yurtdışı müşterilerimizden planlamalarında daha yavaş olacağını düşündürse de, sektörümüz ve Canlar Mekatronik olarak biz; bir önceki yılımızdan daha aktif bir yıl geçireceğimizi elimizdeki mevcut siparişlerimizden ve müşterilerimizin yatırım planlamalarından öngörebiliyoruz. Önümüzdeki bu zorlu ama hareketli olan süreçte de Canlar Mekatronik olarak hedeflerimiz doğrultusunda yatırım ve pazarı iyi yorumlayarak değerli dostlarımız ve müşterilerimizin verimliliği ve karlılıkları için; proje partnerleri olarak üretim ve satış sonrası desteğimizle yanlarında olacağız.” they founded from zero in their own name in Çorlu. The TAYAL Group in our country choose dye machine TECHsmart and drying machine Canlar Mechatronics in their Algeria investment. Our taking big projects by making a cut throut competition increased the brand triteness in global market as well as in domestic market.” Would you like to speak of your expectations from 2018 and your new investments? How do you evaluate the sector in the process ahead of us? “As Canlar Mechatronics serving to big manufacturers in Turkey and world, we will keep our vision to enter the best three brands line with our technology and branding workings and keep increasing qualified man power. We aim to increase the second leg of our investments’ setup and development we made previous years even more. Our expectation from 2018 is to continue to serve sector with high quality production and products with the adaptation of our innovative and technological investments to our machines. Although the thought of expecting unpredictable risks in the political and economical sense makes us think our both global and domestic customers may slow down in their planning, as sector and we Canlar Mechatronics, can foresee we will have a more active year than the last year by looking at our existing orders and our customers’ investment planning. In the tough but mobile process in front of us, as Canlar Mechatronics, by interpreting investment and market well in the direction of our goals, for our our valuable friends and customers’ productivity and profitability, we will accompany them with our production and after sales support as project partners. TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018

115 PANORAMA If there is anything you would like to add parallel to it, please do. “We would like to say, we try to better our under 30 liter waste in dark color reactive dyeing on the cotton fabric products market we presented to the market by continuing our R&D and area work. Our work will continue with our ‘TECHsmart’ machine that ensures errorless and without repetition one time quality manufacture to raise our customers’ profitability, a matter as important as energy waste. In an environment, where in our country and world a liter of water’s importance arises every day, as Canlar Mechatronics, we will keep working non stop to present environmentalist and innovative products to be able to leave a cleaner place to both our manufacturing firms and future.” Buna paralel olarak ilave etmek istedikleriniz varsa ekleyiniz. “Canlar Mekatronik olarak piyasaya sunmuş olduğumuz pamuklu kumaşlarda koyu renk reaktif boyamada vermiş olduğumuz 30 lt altında su sarfiyatlarımızı Ar-Ge ve saha araştırmalarımıza devam ederek iyileştirmeye çalıştığımızı söylemek isteriz. Enerji tüketimlerinin önemi kadar değerli bir konu olan hatasız ve geri döndüler olmadan tek seferde kaliteli üretim yapabilme olanağı sağlayan ‘TE- CHsmart’ makinamız ile müşterilerimizin karlılıklarını arttırma yönünde çalışmalarımız devam edecektir. Ülkemizde ve dünyamızda her bir ‘’LT’’ suyun öneminin her geçen gün arttığı ortamda, hem üretim yapan firmalarımız, hem de geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak için Canlar Mekatronik olarak çevreci ve yenilikçi ürünler sunmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” TEKSTİL & TEKNİK | NİSAN | APRIL | 2018

tekstil&teknik2018 october 2018