Views
9 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án D. Các gen uy định các tính trạng cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 16) Cho các số liệu sau đây, xác định khoảng cách giữa 2 gen (theo đơn vị bản đồ): AaBb= 206, Aabb= 704, aaBb= 736, aabb= 254 A. 12,7 B. 1 C. 24,2 D. 28 Câu 17) Dưới đây là một trình tự của 1 đoạn chuỗi pôlipeptit bình thường và chuỗi pôlipepit đột biến chuỗi pôlipeptit bình thường :.....Phe- Arg-Lys-Leu-Trip... chuỗi pôlipepit đột biến: .....Phe- Arg-Lys Hãy cho biết loại đột biến nào trong số các loại đột biến nêu dưới đây có nhiều khả năng làm xuất hiện chuỗi pôlipeptit trên đây? A. Đột biến thêm 1 cặp nucleôtit ở đầu gen B. Đột biến mất 1 cặp nucleôtit trong quá trình nhân đôi ADN C. Đột biến mất 3 cặp nucleôtit trong quá trình nhân đôi ADN D. Đột biến thay thế 1 cặp nucleôtit Câu 18) Loại đột biến nào trong số các đột biến dưới đây có thể làm thay đổi kích thước NST A. Đột biến đảo đoạn NST mang tâm động B. Đột biến chuyển đoạn giữa các NST C. Đột biến đảo đoạn NST không mang tâm D. Đột biến chuyển đoạn trên cùng một NST động Câu 19) Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là: A. Có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân. B. Thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên. C. Mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó. D. Được sinh ra từ một tế bào xôma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục. Câu 20) Ở một loài côn trùng, alen A quy định cánh có mấu là trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh bình thường. Các alen này nằm trên đoạn không tương đồng của NST X. Con ♀ X A X A và con ♂ X A Y đều chết ở giai đoạn ấu trùng. Lai giữa con ♀ cánh có mấu với con ♂ cánh bình thường được F1. Cho F1 lai với nhau được F2. Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là A. 3 : 1 B. 1 : 2 : 1. C. 1 : 1 : 1 : 1 D. 1: 3 : 3 : 1 Câu 21) Loại ARN nào có nhiều chủng loại nhất trong TB A. tARN B. rARN và tARN C. mARN D. rARN www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 22) Nếu biết được mức phản ứng của một kiểu gen thì chúng ta có thể làm gì trong số các điều nêu ra dưới đây? A. Cung cấp môi trường thích hợp để kiểu gen cho kiểu hình tốt B. Dễ chọn được những kiểu hình ưu việt để làm giống C. Tạo ra được giống mới nhanh chóng D. Dễ tạo được dòng đột biến cho mức phản ứng rộng hơn Câu 23) Trường hợp nào dưới đây sẽ làm thay đổi tần số tương đối của các alen theo một hướng xác định? A. Chim ưng mắt kém sẽ bắt được ít chuột hơn chim ưng mắt tinh B. Đột biến làm xuất hiện một con sóc đen trong đàn sóc trắng C. Trên đường di cư, đàn linh dương gặp lũ quét là số lượng giảm dần DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 140 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án D. Ruồi giấm cái thích giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 24) Trong khi nghiên cứu chim sẻ trên các đảo, bạn quan sát thấy 2 loài chim sẻ đất thành công trong việc chung sống cùng nhau trên cùng 1 đảo. Một loài có mỏ nhỏ, còn loài kia có mỏ lớn. Điều nào sau đây giải thích tốt nhất cho sự chung sống của chúng A. Một loài là nhập cư và chỉ sống 1 nửa năm trên đảo B. Hai loài chỉ mới gặp nhau thông qua nhập cư từ các hòn đảo khác C. Chúng khai thác nguồn thức ăn khác nhau D. Chúng có thể giao phối với nhau tạo con lai có mỏ cỡ trung bình Câu 25) Có 2 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu genAaBbddX E Y tiến hành giảm phân bình thường hình thành nên các tinh trùng biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường không xảy ra hoán vị gen và đột biến nhiễm sắc thể. Tính theo l ý thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu: A. 16 B. 8 C. 6 D. 4 Câu 26) Cho các thông tin sau đây : (1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin. (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất. (3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp. (4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành. Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là: A. (1) và (4). B. (2) và (4). C. (2) và (3). D. (3) và (4). Câu 27) Có 4 loài thủy sinh vật sống ở 4 địa điểm khác nhau của cùng 1 khu vực địa lí: loài 1 sống trên mặt đất gần bờ biển, loài 2 sống dưới nước ven bờ biển, loài 3 sống trên lớp nước mặt ngoài khơi, loài 4 sống dưới đáy biển sâu 1000 mét. Loài hẹp nhiệt nhất là loài: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 28) Người ta không phát hiện được bệnh nhân có thừa hoặc thiếu các nhiễm sắc thể (NST) số 1 hoặc số 2 ở người là do: A. Biến đổi số lượng ở các cặp NST này gây ra sự mất cân bằng quá nghiêm trọng trong hệ gen gây chết. B. Các nhiễm sắc thể này mang gen quy định các tính trạng không quan trọng. C. Biến đổi số lượng ở các cặp NST này không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể. D. Thường gây chết ở giai đoạn sơ sinh. Câu 29) Các nhân tố tiến hóa phát huy vai trò thường xuyên trong quần thể có kích thước lớn là; A. Đột biến, chọn lọc tự nhiên B. Đột biến- các yếu tố ngẫu nhiên C. Di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên D. Đột biến, di nhập gen Câu 30) Cá thể nào sau đây thích nghi nhất (theo quan điểm tiến hóa) A. Một con chim sẻ đẻ nhiều trứng B. Một con chim sẻ mái sống lâu hơn bình thường C. Một con chim sẻ mái giao phối với nhiều con trống D. Một con chim sẻ mái ấp nở thành công nhiều con non DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 31) Người ta đo chiều cao của các cây trong một quần thể thu được kết quả sau: www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 141 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh