Views
11 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án AABB: AaBB : aaBB= 230cm: 230cm: 226cm AABb: AaBb: aaBb = 230cm: 230cm: 226cm Aabb: Aabb: aabb = 226cm : 226cm: 220cm Quy luật tác động nào của gen đã cho phối sự hình thành chiều cao cây? A. Cặp gen lặn át chế các gen không tương ứng. B. Gen trội át chế không hoàn toàn gen lặn tương ứng. C. Tác động cộng gộp của các gen không alen. D. Tương tác bổ trợ giữa các gen không alen Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 32) Ở người, nếu có 2 gen trội GG thì khả năng chuyển hoá rượu (C 2 H 5 OH) thành anđehit rồi sau đó anđehit chuyển hoá thành muối axêtat một cách triệt để. Người có kiểu gen Gg thì khả năng chuyển hoá anđehit thành muối axêtat kém hơn một chút. Cả 2 kiểu gen GG, và Gg đều biểu hiện kiểu hình mặt không đỏ khi uống rượu vì sản phẩm chuyển hoá cuối axetat tương đối vô hại. Còn người có kiểu gen gg thì khả năng chuyển hoá anđehit thành muối axêtat hầu như không có, mà anđehit là một chất độc nhất trong 3 chất nói trên, vì vậy những người này uống rượu thường bị đỏ mặt và ói mửa. Giả sử quần thể người Việt Nam có 36% dân số uống rượu mặt đỏ. Một cặp vợ chồng của quần thể này uống rượu mặt không đỏ sinh được 2 con trai. Tính xác suất để cả 2 đứa uống rượu mặt không đỏ? A. 0,7385 B. 0,75 C. 0,1406 D. 0,8593 Câu 33) Phép lai nào xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 :1 :1.? A. AB/ ab x ab/ ab hoặc Ab/ aB x ab/ ab f= 37,5% B. Ab/ aB x aB/ ab f= 20% C. AB/ ab x ab/ ab f= 25% D. Ab/ ab x aB/ ab f= 20% www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 34) Ba gen E, D, G nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Trong đó gen E có 3 alen, gen D có 4 alen, gen G có 5 alen. Tính số kiểu gen dị hợp tối đa có thể có trong quần thể? A. 900 B. 840 C. 180 D. 60 Câu 35) Lai 2 dòng cây hoa đỏ thuần chủng với dòng cây hoa trắng thuần chủng người ta thu được hàng nghìn hạt F1. Khi đem gieo các hạt này lên thành cây thì người ta nhận được hàng nghìn cây có hoa đỏ ngoại trừ 1 cây hoa trắng. Từ kết quả này ta có thể rút ra kết luận gì trong số các kết luận nêu dưới đây? Biết rằng tính trạng hoa đỏ là trội so với hoa trắng A. Cây hoa trắng xuất hiện là do biến dị tổ hợp B. Cây hoa trắng xuất hiện là do đột biến đa bội C. Cây hoa trắng xuất hiện là do thường biến D. Cây hoa trắng xuất hiện là do đột biến làm mất đi một NST Câu 36) Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nucleotit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, cũng có thể tự nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều này có thể chứng minh giả thuyết: A. Trong quá trình tiến hóa, ARN xuất hiện trước ADN và protein. B. Sự xuất hiện của axit nucleic và protein chưa phải là xuất hiện sự sống. C. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa protein và axit nucleic. D. Protein có thể tự đổi mới. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 142 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 37) Làm thế nào để phân biệt đột biến gen trên ADN của lục lạp ở thực vật mất khả năng tổng hợp diệp lục làm xuất hiện màu trắng với đột biến trên ADN trong nhân gây cây bạch tạng? A. Không phân biệt được B. Trường hợp đột biến ngoài nhân sẽ gây hiện tượng lá có đốm xanh đốm trắng, đột biến trong nhân sẽ làm toàn thân có màu trắng C. Trường hợp đột biến ngoài nhân gen đột biến sẽ không di truyền, đột biến trong nhân gen đột biến có thể di truyền cho thế hệ sau D. Trường hợp đột biến ngoài nhân gen đột biến sẽ di truyền, đột biến trong nhân gen đột biến không di truyền cho thế hệ sau Câu 38) Quá trình giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì: A. Tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp. B. Tạo ra những tổ hợp gen thích nghi. C. Làm thay đổi tần số các alen trong quần thể. D. Tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Câu 39) Bệnh u xơ nang và bệnh bạch tạng ở người đều do 2 gen lặn nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau quy định. Một cặp vợ chồng đều dị hợp về cả 2 tính trạng này.Xác suất họ sinh 2 đứa con mà 1 đứa bị 1 trong 2 bệnh này, còn 1 đứa bị cả 2 bệnh này là bao nhiêu? A. 1/8 B. 3/8 C. 3/64 D. ¼ Câu 40) Điều nào sau đây đúng về alen lặn? A. ảnh hưởng của alen lặn là luôn có hại hoặc không tốt bằng alen trội tương ứng B. ảnh hưởng của chúng luôn bị che lấp C. Chúng chỉ biểu hiện khi chúng xuất hiện cùng alen trội D. Alen lặn tạo ra protein không chức năng hoặc không tạo protein II. PHẦN RIÊNG ( 10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn ( từ câu 41 đến câu 50) Câu 41) Cho 2 cây lưỡng bội có kiểu gen Aa và aa lai với nhau, ở đời con thu được cây tứ bội có kiểu gen Aaaa. Đột biến tứ bội này phát sinh ở: A. lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử Aa B. lần giảm phân 2 của cả bố và mẹ C. lần giảm phân 1 của cơ thể Aa và giảm phân 1 hoặc 2 của aa. D. lần giảm phân 1 hoặc giảm phân 2 của cả bố và mẹ. Câu 42) Gen A có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen B có 2 alen nằm trên NST X (không nằm trên NST Y); gen D nằm trên NST Y (không có alen trên NST X) có 2 alen. Theo lý thuyết số loại kiểu gen tối đa được tạo ra trong quần thể là: A. 18 B. 9 C. 21 D. 12 Câu 43) Trong tạo giống cây trồng, phương pháp nào dưới đây cho phép tạo ra cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen? A. Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn B. Nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm rồi tạo mô đơn bội sau đó xử lý bằng consixin. C. Lai các dòng thuần có kiểu gen khác nhau DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 143 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)