Views
4 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cmc Cm + Đối với mẫu thử: R% . 100 C Trong đó: R%: Độ thu hồi, % c Cm+c: Nồng độ chất phân tích trong mẫu thêm chuẩn. Cm: Nồng độ chất phân tích trong mẫu thử. Ctt +Đối với mẫu trắng: R% . 100 C Trong đó: c Cc: Nồng độ chuẩn thêm ( thuyết) Ctt: Nồng độ chất phân tích trong mẫu trắng thêm chuẩn * Công thức tính hệ số biến thiên CV (độ lệch chuẩn tương đối RSD): SD RSD% CV% .100 _ x + Đánh trong>giátrong> lặp lại Hiệu suất thu hồi đạt 60% - 115% trong>đánhtrong> trong>giátrong> đạt yêu cầu Độ lệch chuẩn tương đối RSD < 21% trong>đánhtrong> trong>giátrong> đạt yêu cầu 2.3.3.3. Khảo sát các điều kiện tối ưu của phương pháp phổ hấp thụ phân tử xác định trong>nitrattrong> a) Khảo sát cực đại hấp thụ quang Chúng tôi tiến hành ghi phổ của hợp chất màu trên máy trắc quang trong khoảng bước sóng từ 400 - 600 nm. Chuẩn bị ml 3 dung dịch chuẩn NO3 - 0,04 ppm, 10,0 ppm và 15,0 ppm: + Lấy 4 bát sứ: Bảng 2.7. Pha dung dịch khảo sát cực đại hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> Bát 1 Bát 2 Bát 3 Bát 4 5 ml nước cất (mẫu trắng) 0,10 ml dung dịch chuẩn NO3 - 10 ppm 0,25 ml dung dịch chuẩn NO3 - 1000 ppm 0,375 ml dung dịch chuẩn NO3 - 1000 ppm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 35 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Thêm 0,5 ml Na3N 0,50g/l + 0,2 ml CH3COOH 1,05g/ml để khoảng 5 phút. Sau đó đun cách thủy đến khô. + Cho 1ml natri salisilat 10g/l trộn đều tiếp tục đun cách thủy. + Lấy bát để nhiệt độ phòng cho nguội. Thêm 1ml H2SO4 1,84g/ml hòa tan lắc nhẹ để lắng 10 phút + Thêm 10 ml nước + 10 ml dd kiềm. Chuyển sang bình định mức 25 ml, thêm nước đến vạch và tiến hành đo phổ. Từ kết quả đo được, chúng tôi lựa chọn bước sóng ứng với cực đại hấp thụ quang và sử dụng bước sóng này để khảo sát các yếu tố tiếp theo. b. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian tới độ ổn định màu của phức Để khảo sát ảnh hưởng của thời gian tới độ ổn định màu của phức tạo thành, chúng tôi sử dụng dung dịch NO3 - 4,0 ppm và tiến hành như sau: Lấy 2 bát sứ: + Bát 1: cho 5,0 ml dung dịch nước cất (mẫu trắng). + Bát 2: lấy 1,0 ml dung dịch chuẩn NO3 - 100 ppm vào bình định mức 25,0 ml thêm nước cất đến vạch và đổ vào bát. + Cho lần lượt vào cả 2 bát: - 0,5 ml Na3N 0,5g/l + 0,2 ml CH3COOH 1,05g/ml để khoảng 5 phút. Sau đó đun cách thủy đến khô. - Cho 1ml natri salisilat 10g/l trộn đều tiếp tục đun cách thủy. - Lấy bát để nhiệt độ phòng cho nguội. Thêm 1ml H2SO4 1,84g/ml hòa tan lắc nhẹ để lắng 10 phút - Thêm 10,0 ml nước + 10,0 ml dd kiềm và tiến hành đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã chọn, với mẫu trắng làm dung dịch so sánh ở các khoảng thời gian khác nhau, - Từ kết quả thu được, sẽ tìm được trong>giátrong> trị độ hấp thụ quang lớn ổn định ứng với khoảng thời gian thích hợp. Từ đó chọn được khoảng thời gian phản ứng tối ưu. c. Khảo sát khả năng natri nitrua khắc phục sự nhiễu của ion trong>nitrittrong> DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Theo tài liệu tham khảo (TCVN 6178: 1996) thì trong phép xác định trong>nitrattrong>, natri nitrua được thêm vào để khắc phục sự nhiễu của trong>nitrittrong> và trong>lượngtrong> natri nitrua 36 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)