Views
3 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 26. Khoa xét nghiệm - trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh, Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước, 2012, 2013, 2014, 2015. 27. ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), What Are the Health Effects from Exposure to Nitrates and Nitrites,? 2015. 28. Badiadka Narayana and Kenchaiah Sunil ()," A Spectrophotometric Method for the Determination of Nitrite and Nitrat",Erausian Journal of Analytical Chemistry, 4(2), 2009, p204-214. 29. Norwitz, P. N Keliher, "Spectrophotometric determination of trong>nitrittrong>e with composite reagents containing sulphanilamide, sulphanilic acid or 4- nitroaniline as the diozotisable aromatic amine and N-(1-naphthyl) ethylene diamine as coupling agent", Analyst, Vol. 109, 1984, pp 1281-1286. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHỤ LỤC Phụ lục 1. Kết quả đo trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> NO2 - và NO3 - trong các mẫu nước năm 2012 STT Kí hiệu mẫu NO2 - (mg/l) NO3 - (mg/l) Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 1 LT14 - UB 0,131 0,066 0,072 0,089 4,637 3,884 4,043 0 2 ĐM14 - UB 0,069 0,105 0,131 0 2,161 1,528 1,112 0 3 MR14- VĐ 0 0 0 0 3,06 3,153 3,609 4,132 4 CV14 - VĐ 0 0,023 0 0 0 1,993 7,958 0,952 5 ĐH14 - UB 0,092 0 0 0,016 2,449 3,047 6,554 3,445 6 TL14 - UB 0,099 0,079 0,112 0,138 10,363 11,337 13,906 16,142 7 BC14 - ĐH 0 0 0 0,007 5,855 2,989 2,56 1,86 8 TY14 - HH 0 0 0 0 1,2 1,568 1,749 1,196 9 BL14 - HH 0 0 0,013 0,023 3,166 1,86 2,214 1,24 10 NHM14 - HH 0 0 0,007 0 1,736 1,701 15,863 1,9 11 NMN14 - HB 0 0 0 0,01 0,744 2,533 3,49 0,354 12 NMN14 - QY 0,013 0 0,053 0 0,585 1,036 1,816 2,015 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)