Views
8 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phụ lục 2. Kết quả đo trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> NO2 - và NO3 - trong các mẫu nước năm 2013 STT Kí hiệu mẫu NO2 - (mg/l) NO3 - (mg/l) Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 1 LT14 - UB 0,095 0,112 0,023 0 3,543 10,482 6,661 7,068 2 ĐM14 - UB 0,056 0,154 0 0 0,735 7,13 3,676 2,994 3 MR14- VĐ 0 0 0 0 3,609 17,041 3,299 3,078 4 CV14 - VĐ 0 0 0 0,013 1,714 8,76 1,151 3,335 5 ĐH14 - UB 0 0,122 0 0 1,856 26,806 4,22 2,631 6 TL14 - UB 0,03 0,043 0,026 0,023 8,782 9,57 2,648 3,454 7 BC14 - ĐH 0 0 0,016 0 21,377 0,523 1,448 0,554 8 TY14 - HH 0 0 0 0 12,232 2,551 6,311 5,943 9 BL14 - HH 0,02 0,128 0 0 7,174 4,579 2,201 2,121 10 NHM14 - HH 0,007 0,03 0 0 23,339 8,321 2,648 2,976 11 NMN14 - HB 0 0,066 0 0 0 3,875 2,223 3,41 12 NMN14 - QY 0 0 0,016 0 1,284 0 0,819 1,506 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phụ lục 3. Kết quả đo trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> NO2 - và NO3 - trong các mẫu nước năm 2014 STT Kí hiệu mẫu NO2 - (mg/l) NO3 - (mg/l) Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 1 LT14 - UB 0,066 0,085 0,056 0,039 2,79 3,056 3,295 0,376 2 ĐM14 - UB 0,053 0,079 0,115 0,069 1,949 2,347 1,816 1,506 3 MR14- VĐ 0 0 0 0 3,72 3,897 3,366 3,631 4 CV14 - VĐ 0,01 0,013 0 0,007 1,86 1,506 2,126 1,151 5 ĐH14 - UB 0 0 0 0 9,389 18,423 4,827 0 6 TL14 - UB 0,03 0,026 0,053 0,039 2,48 3,41 3,631 1,904 7 BC14 - ĐH 0 0 0 0 0,531 0,133 1,86 0,709 8 TY14 - HH 0 0 0 0 1,949 2,79 1,506 0,531 9 BL14 - HH 0 0 0 0 1,683 2,214 2,081 1,594 10 NHM14 - HH 0 0 0 0 1,904 2,48 2,79 1,683 11 NMN14 - HB 0 0,066 0 0 4,375 14,557 4,331 4,008 12 NMN14 - QY 0 0 0 0,046 9,433 2,276 13,41 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 9 8,29 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp