Views
5 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Pha các dung dịch chuẩn: lấy 16 bát sứ (trong đó có một mẫu trắng) Bảng 2.10. Pha dung dịch khảo sát khoảng tuyến tính xác định trong>nitrattrong> Nồng độ NO3 - (ppm) V dd NO3 - (ml) 0,2 0,4 0,8 1,0 2,0 4,0 8,0 0,5 1,0 2,0 0,25 0,5 1,0 2,0 Dung dịch lấy Gốc 3: 10 ppm Gốc 2: 100 ppm Nồng độ NO3 - (ppm) V dd NO3 - (ml) Dung dịch lấy 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 0,25 0,275 0,30 0,325 0,35 0,375 0,40 0,425 Dung dịch chuẩn gốc 1: 1000 ppm + Lấy 5 ml nước cất vào bát sứ 1(mẫu trắng) + Cho các dd chuẩn NO3 - đã lấy theo bảng trên vào bát, thêm 0,5 ml Na3N 0,5g/l + 0,2 ml CH3COOH 1,05g/ml để khoảng 5 phút. Sau đó đun cách thủy đến khô. cách thủy. + Cho thêm vào mỗi bát sứ 1ml natri salisilat 10g/l trộn đều tiếp tục đun + Để bát nguội về nhiệt độ phòng, thêm tiếp 1ml H2SO4 1,84g/ml hòa tan lắc nhẹ để lắng 10 phút. + Thêm 10,0 ml nước + 10,0 ml dd kiềm. Chuyển sang bình định mức 25 ml, thêm nước đến vạch và đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã chọn, với mẫu trắng làm dung dịch so sánh. Từ kết quả đo được xác định khoảng tuyến tính của trong>nitrattrong> và xây dựng đường chuẩn. b) Đánh trong>giátrong> phương pháp * Tính giới hạn phát hiện LOD và giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ Trong luận văn này chúng tôi tính LOD, LOQ của NO3 - trên mẫu thử. Chọn mẫu thử có nồng độ thấp (khoảng 5 đến 7 lần LOD ước trong>lượngtrong>). Mẫu DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thử có nồng độ 0,2 ppm. Chuẩn bị 7 bát sứ: 39 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Bát 1: lấy 5 ml nước cất vào bát (mẫu trắng) + Bát 2 đến 7: lấy 25 ml dung dịch mẫu thử nước sông Ba Chẽ lấy ngày 06/07/2016 (kí hiệu mẫu BC2 - ĐH) + Bát 1 đến 7: thêm 0,5 ml Na3N 0,5g/l + 0,2 ml CH3COOH 1,05g/ml để khoảng 5 phút. Sau đó đun cách thủy đến khô. + Cho 1ml natri salisilat 10g/l trộn đều tiếp tục đun cách thủy. + Lấy bát để nhiệt độ phòng cho nguội. Thêm 1ml H2SO4 1,84g/ml hòa tan lắc nhẹ để lắng 10 phút so sánh. + Thêm 10,0 ml nước + 10,0 ml dd kiềm. + Đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã chọn, với mẫu trắng làm dung dịch Từ kết quả thu được cùng với các công thức tính bảng 2.3 sẽ xác định được giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ) của phép xác định trong>nitrattrong>. * Xác định độ lặp lại và hiệu suất thu hồi Chuẩn bị 7 bát sứ: + Bát 1: lấy 5 ml nước cất vào bát (mẫu trắng) + Bát 2 đến 7: lấy 25 ml dung dịch mẫu thử. Thêm chuẩn NO3 - 0,2 ppm (lấy 0,5 ml dung dịch chuẩn NO3 - 10 ppm) cho thêm 0,5 ml Na3N 0,5g/l + 0,2 ml CH3COOH 1,05g/ml để khoảng 5 phút. Sau đó đun cách thủy đến khô. + Cho 1ml natri salisilat 10g/l trộn đều tiếp tục đun cách thủy. + Lấy bát để nhiệt độ phòng cho nguội. Thêm 1ml H2SO4 1,84g/ml hòa tan lắc nhẹ để lắng 10 phút. so sánh. + Thêm 10,0 ml nước + 10,0 ml dd kiềm. + Đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã chọn, với mẫu trắng làm dung dịch Từ kết quả thu được kết hợp với sử dụng công thức tính độ thu hồi trong>đánhtrong> trong>giátrong> được độ tin cậy của phép đo. 2.3.4. Ứng dụng phân tích mẫu thực tế Chúng tôi tiến hành xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> và trong>nitrattrong> trong các mẫu nước DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thực tế ở 12 nhà máy nước của tỉnh Quảng Ninh ở 2 quí đầu năm 2016, theo phương pháp đường chuẩn. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 40 http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit