Views
4 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.9: Ảnh hưởng nồng độ ion trong>nitrittrong> tới độ hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> Kết quả thực nghiệm cho thấy khi nồng độ ion NO2 - trong mẫu < 1,0 ppm thì độ hấp thụ quang tương đối ổn định. Khi nồng độ ion NO2 - trong mẫu > 1,0 ppm thì độ hấp thụ quang tăng chứng tỏ với trong>lượngtrong> Na3N 0,5g/l dùng 0,5 ml giữ nguyên trong phép đo này sẽ khắc phục được sự nhiễu của trong>nitrittrong> khi nồng độ ion NO2 - trong mẫu < 1,0 ppm và khi > 1,0 ppm thì Na3N không khắc phục được sự nhiễu của ion NO2 - . Nhưng trong các mẫu nước thực tế khảo sát thì ion NO2 - trong mẫu không vượt quá 1,0ppm nên trong các phép đo chúng tôi vẫn sử dụng trong>lượngtrong> 0,5 ml Na3N 0,5g/l trong 25 ml dung dịch mẫu thử. d) Ảnh hưởng của các ion cản trở Kết quả khảo sát ảnh hưởng của các ion cản trở đo tại bước sóng 414 nm với mẫu trắng làm dung dịch so sánh và trong>đánhtrong> trong>giátrong> ảnh hưởng so với dung dịch chỉ có ion trong>nitrattrong>. Ngưỡng ảnh hưởng của các ion cản trở, được trong>đánhtrong> trong>giátrong> qua sai số tương đối với từng loại ion. Các kết quả được tổng hợp ở bảng 3.11. Bảng 3.11. Ảnh hưởng của ion cản trở đến độ hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> Nồng Nồng độ ion độ ion A chưa A Ion , Sai số có A trong>nitrattrong> lạ có ion lạ ion lạ , - A tương đối (%) (ppm) (ppm) Clorua 1,0 80 0,013 0,0127 -0,0003 -2,308 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 53 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Octophotphat Magie Mangan(II) ppm 400 0,013 0,0116 -0,0014 -10,769 4 0,013 0,0135 0,0005 3,846 40 0,013 0,0118 -0,0012 -9,231 100 0,013 0,0133 0,0003 2,308 200 0,013 0,0138 0,0008 6,154 0,2 0,013 0,0133 0,0003 2,308 0,8 0,013 0,0145 0,0015 11,538 Nếu chấp nhận sai số khi phân tích trong>lượngtrong> vết là 5% thì có thể sơ bộ khái quát ngưỡng ảnh hưởng của các ion đi kèm như sau: khi trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> các ion cản gấp NO3 - 400 lần với Cl - , 40 lần với PO4 3- , 200 lần với Mg 2+ , 0,8 lần với Mn 2+ thì bắt đầu gây ảnh hưởng đến phép xác định trong>nitrattrong>. 3.1.4. Khoảng tuyến tính và đường chuẩn xác định trong>nitrattrong>, kết quả trong>đánhtrong> trong>giátrong> phương pháp a) Khoảng tuyến tính và đường chuẩn Kết quả đo độ hấp thụ quang các dung dịch trong>nitrattrong> có nồng độ từ 0ppm đến 17ppm được ghi lại ở bảng 3.12. Bảng 3.12. Độ hấp thụ quang dung dịch trong>nitrattrong> ở các nồng độ khác nhau Ctrong>nitrattrong> (ppm) 0,00 0,20 0,40 0,80 1,00 2,00 4,00 8,00 Abs 0,000 0,026 0,053 0,115 0,157 0,370 0,793 1,424 Ctrong>nitrattrong> (ppm) 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 Abs 1,872 2,045 2,121 2,323 2,270 2,301 2,408 2,410 Từ kết quả ở bảng 3.12 ta xây dựng được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang vào nồng độ trong>nitrattrong> ở hình 3.10: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 54 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)