Views
3 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.10: Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang vào nồng độ trong>nitrattrong> Kết quả khảo sát cho thấy khoảng tuyến tính của phương pháp là: 0,2 - 13 ppm. Từ đó xây dựng đường chuẩn trong>nitrattrong> trong khoảng nồng độ 0,2 - 13 ppm. Kết quả được biểu diễn trên hình 3.11. Hình 3.11: Đường chuẩn xác định trong>nitrattrong> DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Phương trình đường chuẩn: y = 0,1818x - 0,0037 Hệ số tương quan: R 2 = 0,9982 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 55 http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương trình đường chuẩn có độ tin cậy cao vì hệ số hồi quy tuyến tính R đạt yêu cầu 0,99 ≤ R 2 ≤1 Từ bảng 3.10 và hình 3.11 ta thấy, Abs và C NO 3 tương quan tuyến tính tốt trong khoảng nồng độ từ 0,2 - 13 mg/l b) Tính giới hạn phát hiện LOD và giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ Giá trị độ hấp thụ quang và nồng độ trong>nitrittrong> tìm được khi thực hiện đo 6 lần một mẫu thử nước sông Ba Chẽ (BC2 - ĐH) (bảng 3.13). Bảng 3.13. Nồng độ trong>nitrattrong> trong phép đo xác định LOD Mẫu 1 2 3 4 5 6 Abs 0,027 0,028 0,024 0,026 0,025 0,028 Nồng độ NO2 - (ppm) 0,21 0,22 0,18 0,20 0,19 0,22 Từ kết quả bảng 3.13 và áp dụng các công thức ở bảng 2.6 ta tính được: x i i1 + Nồng độ trung bình: x 0,203 ppm n + Độ lệch chuẩn SD: 2 ( xi x) SD 0,0163 ppm n 1 + Giới hạn phát hiện: LOD = 3. SD = 0,049 ppm. + Giới hạn định trong>lượngtrong>: LOQ = 3. LOD = 0,147 ppm. + Hệ số R: x R 4, 15 LOD + Chọn LOQ = 0,15 ppm Đánh trong>giátrong> LOD + Hệ số R đạt yêu cầu: 4 < R

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)