Views
3 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Cả 12 mẫu nước trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrattrong> nằm trong khoảng trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Bảng 3.19. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrattrong> trong mẫu nước quí 2 năm 2016 STT Kí hiệu mẫu 1 LT2 - UB 2 ĐM2 - UB 3 MR2- VĐ 4 CV2 - VĐ 5 ĐH2 - UB 6 TL2 - UB 7 BC2 - ĐH 8 TY2- HH 9 BL2 - HH 10 11 NHM2 - HH NMN2 - HB Lần đo Abs NO3 - tìm thấy (mg/l) Lần 1 0,886 4,584 Lần 2 0,768 4,546 Lần 3 0,754 4,441 Lần 1 0,314 1,632 Lần 2 0,302 1,615 Lần 3 0,294 1,598 Lần 1 0,445 2,352 Lần 2 0,440 2,323 Lần 3 0,426 2,287 Lần 1 0,154 0,882 Lần 2 0,143 0,876 Lần 3 0,168 0,896 Lần 1 0,812 4,574 Lần 2 0,847 4,620 Lần 3 0,803 4,563 Lần 1 0,594 3,289 Lần 2 0,582 3,274 Lần 3 0,604 3,303 Lần 1 0,041 0,213 Lần 2 0,037 0,208 Lần 3 0,036 0,198 Lần 1 0,267 1,467 Lần 2 0,258 1,432 Lần 3 0,260 1,454 Lần 1 0,346 1,894 Lần 2 0,332 1,862 Lần 3 0,315 1,799 Lần 1 0,286 1,573 Lần 2 0,264 1,548 Lần 3 0,260 1,496 Lần 1 0,703 3,675 Lần 2 0,692 3,624 Lần 3 0,698 3,646 63 NO3 - trung bình (mg/l) 4,523 1,615 2,321 0,885 4,586 3,289 0,206 1,451 1,852 1,539 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3,648 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 12 NMN2 - QY Lần 1 1,002 5,464 Lần 2 0,994 5,446 Lần 3 0,927 5,432 5,447 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrattrong> trong mẫu nước quí 2 năm 2016 cho thấy: + Cả 12 mẫu nước trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrattrong> nằm trong khoảng trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia của Bộ tài nguyên môi trường về chất trong>lượngtrong> nước mặt quy định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrittrong> là 0,05 ppm (tính theo N), trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrattrong> là 2 ppm (tính theo N). Như vậy, trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> và trong>nitrittrong> trong các mẫu nước mặt cấp cho 12 nhà máy nước tỉnh Quảng Ninh đều thấp hơn ngưỡng cho phép. Điều đó chứng tỏ vấn đề xử lí ô nhiễm nước, nước thải sinh hoạt ở Quảng Ninh được quan tâm đáng kể nên chất trong>lượngtrong> nước mặt (về trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong>, trong>nitrattrong>) tương đối tốt. Chúng tôi tiến hành so sánh trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trung bình của ion trong>nitrittrong> và trong>nitrattrong> trong nước mặt cấp cho 12 nhà mày nước tỉnh Quảng Ninh quí 1 và quí 2 năm 2016 với trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trung bình của ion trong>nitrittrong> và trong>nitrattrong> các năm 2012, 2013, 2014, 2015. Số liệu các năm 2012, 2013, 2014, 2015 chúng tôi tham khảo kết quả đo mẫu nước mặt xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrittrong> và trong>nitrattrong> của 12 nhà máy nước Quảng Ninh theo từng quí ở khoa xét nghiệm - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh [25] (phụ lục). Kết quả thu được biểu diễn trong bảng 3.20. Bảng 3.20. Hàm trong>lượngtrong> trong>nitrattrong>, trong>nitrittrong> trung bình quý 1 và quý 2 năm 2016, và trung bình các năm 2012, 2013, 2014, 2015 trong nước mặt cấp cho 12 nhà Loại ion Năm 2012 (mg/l) mày nước tỉnh Quảng Ninh Năm 2013 (mg/l) Năm 2014 (mg/l) Năm 2015 (mg/l) Năm 2016 (mg/l) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN NO2 - 0,028 0,021 0,018 0,021 0,0116 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 64 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)