Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Príprava akumulátora

Príprava akumulátora Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor NP-FW50 „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky). x Nabíjanie akumulátora Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je úplne vybitý. Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý. Príprava fotoaparátu 1 2 Vložte akumulátor do nabíjačky. • Zatláčajte akumulátor, kým s cvaknutím nezapadne na svoje miesto. Zapojte nabíjačku akumulátora do elektrickej zásuvky. • Po dokončení nabíjania indikátor CHARGE zhasne. • Čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora pri teplote 25 °C je približne 250 minút. Verzia pre USA a Kanadu Zásuvka Indikátor CHARGE Verzia pre iné krajiny a oblasti než je USA a Kanada Indikátor CHARGE Napájací kábel SK 12

Poznámky • Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora a podmienok nabíjania. • Akumulátor odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia 10 °C až 30 °C. Pri teplotách mimo tohto rozsahu sa akumulátor nemusí dať efektívne nabiť. • Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zástrčky. • Pri prvom použití akumulátora alebo po opätovnom použití akumulátora po dlhšej dobe môže indikátor CHARGE rýchlo blikať. Ak je to tak, vyberte akumulátor z nabíjačky, znova ho vložte a potom akumulátor nabite. • Akumulátor sa nepokúšajte nabíjať hneď po jeho nabití a ani v prípade, ak ste ho nabili, a potom nepoužívali. Ak nedodržíte tieto pokyny, bude to mať vplyv na výkon akumulátora. z Používanie fotoaparátu v zahraničí – zdroj napájania Svoj fotoaparát, nabíjačku akumulátora a adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne) môžete použiť v ľubovoľnej krajine alebo oblasti, v ktorej sa používa striedavé napätie v rozsahu od 100 V do 240 V s frekvenciou 50 Hz/60 Hz. Elektronický menič napätia nie je potrebný a jeho používanie môže spôsobovať poruchy. Príprava fotoaparátu x Vloženie nabitého akumulátora 1 Posunutím otváracej páčky krytu otvorte kryt. SK 13