Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

2 Odstránenie potvrďte

2 Odstránenie potvrďte stlačením stredu ovládacieho kolieska [OK]. Ak chcete ukončiť túto operáciu, stlačte tlačidlo [Cancel]. [Cancel] [OK] Osvojenie základných operácií z Odstránenie viacerých záberov Ak chcete vybrať a odstrániť viacero záberov naraz, postupne vyberte položky [Menu] t [Playback] t [Delete]. SK 26

Používanie ovládacieho kolieska a softvérových tlačidiel Ovládacie koliesko a softvérové tlačidlá vám umožňujú používať rôzne funkcie fotoaparátu. x Ovládacie koliesko Pri snímaní sú k ovládaciemu koliesku priradené funkcie DISP (Display Contents) a (Exposure Comp.). Pri prehrávaní sú k ovládaciemu koliesku priradené funkcie DISP (Display Contents) a (Image Index). Keď otáčate ovládacie koliesko, alebo ak stláčate jeho pravú, ľavú, hornú alebo dolnú časť po zobrazení na obrazovke, môžete vyberať položky nastavenia. Výber položky potom potvrdíte stlačením stredu ovládacieho kolieska. Šípka naznačuje, že môžete otáčať ovládacie koliesko. Osvojenie základných operácií Po zobrazení možností na obrazovke môžete tieto možnosti prehľadávať tak, že budete otáčať ovládacie koliesko alebo stláčať jeho hornú, dolnú, ľavú alebo pravú stranu. Ak chcete potvrdiť svoj výber, stlačte stred ovládacieho kolieska. SK 27