Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazená hodnota

Zobrazená hodnota Význam Pamäťová karta/ Odovzdávanie Zobrazená hodnota Význam Protect 1 Objednávka tlače a počet kópií 123 Min Dostupný čas na nahrávanie videozáznamu 100% Zostávajúca kapacita akumulátora Ikony rozpoznania scén B Zobrazená hodnota Menu Shoot Mode Shoot. Tips C Význam Softvérové tlačidlá Prebieha nabíjanie blesku AF Illuminator Počas nahrávania videozáznamu sa nenahráva zvuk Upozornenie na otrasy fotoaparátu Upozornenie na prehrievanie Súbor databázy je plný/Chyba súboru databázy Histogram Zobrazená hodnota Význam Flash Mode/Red Eye Reduction Drive Mode Režim zaostrovania ±0.0 Kompenzácia blesku Metering Mode SK 66 101-0012 Priečinok prehrávania – číslo súboru Režim oblasti zaostrenia Face Detection

Zobrazená hodnota AWB G9 7500K Význam Soft Skin Effect ISO White Balance Creative Style DRO/Auto HDR Indikátor citlivosti detekcie úsmevu Zobrazená hodnota ±0.0 Kompenzácia expozície Indikátor rýchlosti uzávierky Indikátor clony REC 0:12 2011-1-1 9:30AM Význam Čas nahrávania videozáznamu (m:s) Dátum a čas nahrávania záberu 12/12 Číslo záberu/Počet záberov nahratých v danom dátume alebo vo vybratom priečinku SteadyShot Zobrazuje sa, ak funkcia HDR nebola použitá na záber. Iné D Zobrazená hodnota z Význam Stav zaostrenia 1/125 Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony ±0.0 Merané manuálne SK 67