Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

z Nepretržité

z Nepretržité snímanie s vyššou rýchlosťou Ak chcete nepretržite nasnímať viac záberov (max. 5,5 záberov za sekundu), vyberte položku (Speed Priority Cont.) v ponuke Drive Mode. Nastavenie zaostrenia a expozície prvej snímky sa používa aj pre nasledujúce snímky. SK 42

Výber veľkosti záberov Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru záberu, ktorý sa nahrá pri zaznamenaní záberu. Čím väčšia je veľkosť záberu, tým podrobnejšie sa záber bude reprodukovať pri tlači vo veľkom formáte. Čím je veľkosť záberov menšia, tým viac záberov je možné zaznamenať. Ak ide o videozáznamy, čím väčšia je veľkosť súboru, tým vyššia je kvalita obrazu. 1 Stlačte tlačidlo [Menu]. [Menu] 2 3 Still Pomocou ovládacieho kolieska vyberte [Image Size] t [Image Size] a následne stlačte jeho stred. Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný režim a následne stlačte jeho stred. Ak je pre funkciu [Aspect Ratio] nastavená hodnota 3:2 (L: 16M) 4912 × 3264 pixlov (M: 8.4M) 3568 × 2368 pixlov (S: 4.0M) 2448 × 1624 pixlov Ak je pre funkciu [Aspect Ratio] nastavená hodnota 16:9 Pokyny na používanie Pre výtlačky až do formátu veľkosti A3 a viac Pre výtlačky až do formátu veľkosti A4 Pre výtlačky vo formáte veľkosti L/2L Pokyny na používanie (L: 14M) 4912 × 2760 pixlov Na zobrazenie v televízore (M: 7.1M) 3568 × 2000 pixlov podporujúcom formát HD (S: 3.4M) 2448 × 1376 pixlov SK 43 Používanie funkcií nahrávania