Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Iné Kontrola počtu

Iné Kontrola počtu fotografií, ktoré sa ešte dajú nasnímať Po vložení pamäťovej karty do fotoaparátu a nastavení vypínača napájania do polohy ON sa na displeji LCD zobrazí počet snímok, ktoré možno zaznamenať (ak budete naďalej fotografovať použitím aktuálnych nastavení). SK 62 Poznámky • Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať), pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú alebo odstráňte zábery z aktuálnej pamäťovej karty (strana 25). • Ak na žlto bliká hodnota „NO CARD“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať), znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu. x Počet statických záberov a čas pre videozáznam, ktorý je možné nahrať na pamäťovú kartu Statické zábery Tabuľka obsahuje približný počet statických záberov, ktoré je možné nahrať na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná pomocou tohto fotoaparátu. Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní. Veľkosť záberov: L 16M Pomer strán: 3:2* (Jednotky: zábery) Kapacita Quality 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 386 781 1587 3239 6406 Fine 270 548 1116 2279 4510 RAW & JPEG 74 154 319 657 1304 RAW 106 220 452 928 1840

* Ak je položka [Aspect Ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete zaznamenať viac záberov, než je uvedené v tabuľke vyššie (okrem [RAW]). Videozáznamy V tabuľke nižšie sa zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pre nahratý videozáznam. Táto hodnota predstavuje celkový čas pre všetky súbory videozáznamov. Nepretržité nahrávanie je možné približne v trvaní 29 minút. Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2GB. (h (hodina), m (minúta), s (sekunda)) Kapacita Veľkosť záberu 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 1280×720 (Fine) 26 m 53 m 1 h 48 m 3 h 37 m 7 h 16 m (20 m) (41 m) (1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m) 1280×720 (Standard) 40 m (26 m) 1 h 20 m (53 m) 2 h 42 m (1 h 48 m) 5 h 26 m (3 h 37 m) Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje minimálny čas nahrávania. 10 h 54 m (7 h 16 m) Poznámka • Čas nahrávania videozáznamov môže byť rôzny, pretože fotoaparát využíva funkciu VBR (Variable Bit Rate), ktorá automaticky upravuje kvalitu záberov podľa snímanej scény. Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho objektu je záber jasnejší, ale čas nahrávania je kratší, pretože na nahrávanie je potrebné veľké množstvo pamäte. Čas nahrávania sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, objektu alebo nastavenia kvality a veľkosti záberov. x Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať pri použití akumulátora Približný počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití fotoaparátu s úplne nabitým akumulátorom (je súčasťou dodávky), je 400. V závislosti od podmienok používania môžu byť skutočné hodnoty aj nižšie. Iné • Toto číslo je vypočítané s úplne nabitým akumulátorom a za nasledujúcich podmienok: – teplota okolitého prostredia je 25 °C, – funkcia [Quality] je nastavená na hodnotu [Fine], – funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Single-shot AF], – snímky sa snímajú každých 30 sekúnd, SK 63