Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

x Scene Selection 1 2

x Scene Selection 1 2 Vyberte položku SCN (Scene Selection) (strana 34). x Anti Motion Blur Táto možnosť je vhodná na zníženie rozmazania objektu pri snímaní v interiéri bez použitia blesku. 1 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný režim a následne stlačte jeho stred. (Portrait): rozmazáva pozadie a zvyšuje ostrosť objektu. Jemne reprodukuje odtiene pokožky. (Landscape): sníma celú scenériu s dokonalým zaostrením a živými farbami. (Macro): sníma blízke objekty, napríklad kvety, hmyz, jedlá alebo malé predmety. (Sports Action): sníma objekt v pohybe s vysokou rýchlosťou uzávierky tak, že objekt vyzerá, ako keby sa ani nehýbal. Fotoaparát sníma fotografie nepretržite, kým je stlačená spúšť. (Sunset): nádherne nasníma červenú žiaru západu slnka. (Night Portrait): sníma portréty v nočných scénach. Pripojte a používajte blesk. (Night View): sníma nočné scény bez straty nočnej atmosféry. (Hand-held Twilight): sníma nočné scény s nižšou úrovňou šumu a rozmazania bez použitia statívu. Snímajú sa dávky snímok, a potom sa použije spracovanie záberov, ktoré znižuje rozmazanie objektu, roztrasenie fotoaparátu a šum. Vyberte položku (Anti Motion Blur) (strana 34). Snímajte pomocou spúšte. Fotoaparát skombinuje šesť snímok nasnímaných s vysokou citlivosťou do jedného statického záberu, čím môžete znížiť vplyv roztrasenia fotoaparátu a zabrániť šumu. SK 36

x Sweep Panorama/3D Sweep Panorama Počas posúvania fotoaparátu fotoaparát sníma niekoľko záberov a zostavuje ich do jedného panoramatického záberu. 1 2 Vyberte položku (Sweep Panorama) alebo položku (3D Sweep Panorama) (strana 34). Nasmerujte fotoaparát na okraj objektu, a potom zatlačte spúšť úplne nadol. Táto časť sa nenasníma. 3 Posúvajte fotoaparát ku koncu a postupujte podľa usmernenia na LCD obrazovke. Panel usmernenia Poznámka • Fotoaparát pokračuje v snímaní počas zaznamenávania v režime [Sweep Panorama] a spúšť pokračuje v cvakaní až do konca snímania. Používanie funkcií nahrávania SK 37