Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

2 Akumulátor úplne

2 Akumulátor úplne zasuňte, pričom jeho špičkou zároveň zatlačte na zaisťovaciu páčku akumulátora. Zaisťovacia páčka Príprava fotoaparátu 3 Zatvorte kryt. x Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora Úroveň nabitia môžete skontrolovať na základe nasledovných indikátorov a percentuálnych hodnôt, ktoré sa zobrazujú na displeji LCD. Kapacita akumulátora Vysoká Nízka „Battery exhausted.“ Nemôžete nasnímať ďalšie zábery. Poznámka • Zobrazená kapacita nemusí byť za určitých okolností správna. SK 14 z Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“? Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor s funkciami výmeny informácií, ktoré súvisia s prevádzkovými podmienkami vášho fotoaparátu. Pri používaní akumulátora „InfoLITHIUM“ sa zobrazuje kapacita akumulátora v percentách podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.

x Vybratie akumulátora Vypnite fotoaparát a po zhasnutí indikátora prístupu posuňte zaisťovaciu páčku v smere šípky. Dajte pozor, aby pri manipulácii akumulátor nevypadol. Zaisťovacia páčka Nasadzovanie a snímanie objektívu Fotoaparát sa dodáva s nasadeným objektívom. Ak chcete nasadiť iný objektív, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Pred nasadením alebo zložením objektívu nastavte vypínač napájania fotoaparátu do polohy OFF. 1 2 Ak je nasadený kryt závitu alebo kryt balenia, snímte ho z fotoaparátu alebo z objektívu. • Objektív vymieňajte rýchlo a mimo prašných priestorov, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a nečistôt dovnútra fotoaparátu. Pri nasadzovaní objektívu zarovnajte k sebe biele značky na objektíve a na fotoaparáte. • Fotoaparát držte otočený prednou stranou nadol, aby ste zabránili vniknutiu prachu do fotoaparátu. Biele značky Príprava fotoaparátu SK 15