Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

2 3 4 Dvakrát kliknite

2 3 4 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM. Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] na ikonu pevného disku. Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom priečinku. • Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu. Možnosti využitia dodaného softvéru x „PMB“ Program „PMB“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie: • importovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na monitore počítača. • organizovať zábery na počítači do kalendára a zobraziť ich podľa dátumu snímania. • tlačiť alebo uložiť fotografie s dátumom. Podrobnosti o programe „PMB“ nájdete v časti „PMB Help“. Ak chcete spustiť Pomocníka Help, kliknite na položku (PMB Help), ktorá sa zobrazuje na pracovnej ploche po inštalácii. Môžete použiť aj ponuku Start: kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]. Informácie technickej podpory pre softvér „PMB“ (sú k dispozícii len v angličtine) nájdete na stránke: http://www.sony.co.jp/pmb-se/ Poznámka • Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh. SK 60

x „Image Data Converter SR“/„Image Data Lightbox SR“ Program „Image Data Converter SR“ vám umožňuje upravovať zábery nahraté vo formáte RAW pomocou rôznych korekcií, ako je napríklad krivka tónov farieb a zmena ostrosti. Program „Image Data Lightbox SR“ vám umožňuje zobraziť a porovnávať zábery vo formáte RAW alebo JPEG, ktoré boli zaznamenané pomocou tohto fotoaparátu. Podrobnosti o programoch „Image Data Converter SR“ a „Image Data Lightbox SR“ nájdete v nástroji Help. Ak chcete spustiť nástroj Help, postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3] alebo [Image Data Lightbox SR]. Informácie technickej podpory pre softvér „Sony Image Data Suite“ (sú k dispozícii len v angličtine) nájdete na stránke: http://www.sony.co.jp/ids-se/ Import záberov do počítača SK 61