Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Vestavěná kamera n174 N Vestavěná kamera Proč není v hledáčku obraz nebo je v něm obraz nízké kvality? ❑ ❑ ❑ Vestavěnou kameru nelze sdílet mezi několika aplikacemi. Před spuštěním jiné aplikace ukončete aktuální spuštěnou aplikaci. Na modelech s Media Gallery nelze během používání funkce gest Media Gallery použít jinou aplikaci, která využívá vestavěnou kameru. Při sledování rychle se pohybujícího objektu se může v hledáčku objevovat šum, například vodorovné čáry. To je normální a nejedná se o poruchu. Pokud potíže potrvají, restartujte počítač. Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu? ❑ Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla. ❑ Tmavá část snímků může obsahovat šum. ❑ Pokud je ochranný kryt objektivu zašpiněn, nelze pořídit čistý snímek. Kryt vyčistěte. Viz Vestavěná kamera (str. 146). Co udělat, pokud snímaný obraz obsahuje vynechané snímky a zvuk je přerušovaný? ❑ ❑ ❑ Příčinou vynechaných snímků může být nastavení efektů v aplikaci. Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwaru. Možná je spuštěno více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte. Možná byla aktivována funkce řízení spotřeby počítače. Zkontrolujte výkon procesoru.

Řešení potíží > Vestavěná kamera n175 N Co udělat, jestliže jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru vynechané snímky? Napětí akumulátoru je nedostatečné. Počítač zapojte do sít’ové zásuvky. Co udělat, jestliže snímaný obraz bliká? K blikání dochází tehdy, jestliže kameru používáte při zářivkovém osvětlení. Příčinou je rozpor mezi výstupním kmitočtem osvětlení a rychlostí závěrky. Blikání můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání omezit nastavením odpovídající hodnoty některé z vlastností kamery (např. zdroj světla, blikání atd.). Proč je vstup videa z vestavěné kamery na několik sekund pozastaven? Vstup videa může být na několik sekund pozastaven v těchto případech: ❑ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn. ❑ zvýšilo se zatížení procesoru. To je normální a nejedná se o poruchu.