Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n178 N Proč je rychlost přenosu dat nízká? ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti LAN ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Chcete-li dosáhnout maximální rychlosti přenosu dat, přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě LAN, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení přes přístupový bod komunikuje. Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 176). Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jestliže je počítač připojen k přístupovému bodu, při přenosu velkých souborů nebo pokud je počítač umístěn příliš blízko mikrovlnných trub nebo bezdrátových telefonů, může docházet k přerušování přenosu dat. Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen. Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 176).

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n179 N Co jsou kanály? ❑ ❑ Komunikace v bezdrátových sítích LAN využívá oddělená frekvenční pásma, které nazýváme kanály. Kanály přístupových bodů bezdrátových sítí LAN jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě LAN, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané s přístupovým bodem. Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč? Dva počítače s funkce bezdrátové sítě LAN mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.