Views
2 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 18 N Pohled zespodu (bez spodního krytu) A Pamět’ový modul (str. 137) B Konektor akumulátoru (str. 22)

Začínáme > Indikátory n 19 N Indikátory Počítač je vybaven těmito indikátory: Indikátor Funkce Napájení 1 Svítí zeleně, když je počítač v normálním režimu, bliká pomalu oranžově, když je počítač v režimu spánku a nesvítí, když je počítač vypnut nebo v režimu Hibernace. Nabíjení Svítí během nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v kapitole Nabíjení akumulátoru (str. 27). Vestavěná kamera Svítí, pokud vestavěná kamera pracuje. Přístupu k médiím Rozsvěcuje se během přístupu k datům na pamět’ové kartě (např. „Memory Stick“ a SD). (Pokud tento indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu spánku ani jej nevypínejte.) Pokud indikátor nesvítí, pamět’ová karta se nepoužívá. Disková jednotka Num Lock Caps Lock Scroll Lock WIRELESS Svítí, jestliže vestavěné zařízení k ukládání dat nebo optická jednotka přistupuje k datům. Pokud tento indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu spánku ani jej nevypínejte. Chcete-li aktivovat numerickou klávesnici, stiskněte klávesy Fn+Num Lk. Dalším stiskem těchto kláves numerickou klávesnici deaktivujete. Pokud indikátor nesvítí, numerická klávesnice není aktivní. Chcete-li psát velká písmena, stiskněte klávesu Caps Lock. Pokud tento indikátor svítí a stisknete klávesu Shift, budete psát malá písmena. Dalším stiskem klávesy indikátor zhasnete. Pokud indikátor Caps Lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní. Stiskem kláves Fn+Scr Lk změníte způsob rolování displeje. Pokud indikátor Scroll Lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním rolování. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte. Klávesa nepracuje ve všech programech. Svítí, jestliže je zapnuta jedna nebo více bezdrátových voleb.