Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Dotyková podložka n198 N Dotyková podložka Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka? ❑ Dotykovou podložku jste možná vypnuli. Zapněte ji klávesami Fn+F1. Viz Používání dotykové podložky (str. 42). ❑ Zkontrolujte, zda není k počítači připojena myš. ❑ Pokud během spuštění softwarové aplikace ukazatel nereaguje, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace. ❑ Pokud klávesy Alt+F4 nepracují, stiskněte jednou klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesami M nebo m vyberte Restartovat a stiskem Enter počítač restartujte. ❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klávesami m a , vyberte šipku vedle tlačítka Vypnout, stiskněte klávesu Enter, klávesami M nebo m vyberte Restartovat a stiskem Enter počítač restartujte. ❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače. ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.

Řešení potíží > Klávesnice n199 N Klávesnice Co udělat, pokud je konfigurace klávesnice chybná? Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní klávesnici, nebude nastavení odpovídat. Chcete-li nastavení klávesnice změnit, použijte tento postup: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Hodiny, jazyk a oblast a poté na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání na záložce Oblast a jazyk. 3 Klikněte na položku Změnit klávesnice na kartě Klávesnice a jazyky. 4 Změňte požadované nastavení. Co udělat, pokud nelze klávesnicí zadávat některé znaky? Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Ověřte, zda nesvítí indikátor Num Lock. Pokud indikátor Num Lock svítí, klávesami Fn+Num Lk jej před vkládáním těchto znaků zhasněte.